CDA wil docentenfonds om lerarentekort in te dammen

nieuws
Foto: CBS De Wegwijzer

Er moet een docentenfonds komen om het lerarentekort terug te dringen. Dat zegt het CDA in Groningen. De partij maakt zich grote zorgen over het tekort aan leraren.

Met dat fonds zouden pabostudenten geholpen kunnen worden door bijvoorbeeld hun collegegelden te betalen. Het CDA zegt dat in Den Haag al gewerkt wordt met een dergelijk fonds om aspirant-leraren te binden aan de gemeente.

Ook Groningen, met onderwijs instellingen als de Hanzehogeschool en NHL Stenden in de gemeente, zou zo’n fonds moeten overwegen.

“We moeten er alles aan gaan doen om de instroom van onze lerarenopleidingen te vergroten, de uitval uit die opleidingen te verkleinen en de gediplomeerden aan onze gemeente en onze scholen te binden”, aldus Jalt de Haan, fractievoorzitter van het CDA. “Met een docentenfonds willen wij net als Den Haag de collegegelden financieren van pabostudenten die zich meerjarig aan scholen in onze gemeente binden”.

Ook vindt De Haan dat PABO studenten een stagevergoeding moeten krijgen, zodat zij niet meer afhankelijk zijn van bijbaantjes: “Pabostudenten lopen vanaf het eerste jaar van hun studie volop stage, maar krijgen in tegenstelling tot tal van andere studenten vaak geen stagevergoeding. Daar moeten we echt verandering in aanbrengen, want als gemeente hebben we onze leraren keihard nodig”.