CDA wil dat volks- en voedseltuinen plek krijgen in nieuwbouwwijken en stelt gemeente vragen

nieuws
Foto: Sebastiaan Scheffer

De fractie van het CDA in de gemeenteraad wil dat volks- en voedseltuinen onderdeel worden van de planvorming van nieuw te realiseren woonwijken. De partij heeft vragen gesteld aan het gemeentebestuur.

Afgelopen week maakte OOG Tv een reportage over volks- en voedseltuinen in de gemeente. Daaruit bleek dat er bij volkstuinen veel animo is. “Sinds een jaar of vijf hebben wij te maken met wachtlijsten”, liet voorzitter Matthé Snijders van tuinvereniging Diverdoatsie aan de Piccardtlaan weten. “Ik denk dat we nu zo’n twintig wachtenden op de lijst hebben staan.” Hans is bestuurslid bij tuinvereniging Het Noorden aan de Winsumerweg: “We zitten helemaal vol. We hebben op dit moment een wachtlijst van tien tot vijftien personen.”

Ria Schuurman (Stichting Groninger Voedseltuinen): “In de planvorming voor nieuwbouwwijken direct grond reserveren”
Het is een geluid dat Ria Schuurman van de stichting Groninger Voedseltuinen herkent, want ook op het gebied van voedseltuinen neemt de animo toe. “Er wordt heel veel bedacht, en mensen willen heel veel. Al die initiatieven komen uiteindelijk bij de gemeente terecht, die daar iets mee moeten doen. Maar ook wij als stichting willen dingen. De weg om tot een stuk grond te komen waar je dingen kunt, wordt complexer. Daarom lijkt het ons heel verstandig dat in de planvorming van nieuwbouwwijken direct grond gereserveerd wordt voor een voedseltuin.” Dat volks- en voedseltuinen hip zijn komt volgens de betrokkenen door een scala aan redenen. De inflatie, de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne, het klimaat maar ook de sociale cohesie worden genoemd.

Etkin Armut en Jalt de Haan (CDA): “Nieuwe wijken zijn meer dan alleen een verzameling huizen”
Het CDA lijkt het ook een goed idee om grond beschikbaar te stellen voor volks- en voedseltuinen in nieuwbouwwijken. Raadsleden Jalt de Haan en Etkin Armut: “Nieuwe wijken zijn meer dan alleen een verzameling huizen. Het gaat om het bouwen van gemeenschappen met voldoende mogelijkheden om te verblijven, te sporten en hierin kunnen volks- en voedseltuinen ook een rol spelen. Volks- en voedseltuinen kunnen namelijk de gemeenschapszin van onze gemeente versterken. Het is een plek waar mensen uit verschillende lagen van de samenleving elkaar ontmoeten. Het CDA is daarom ook benieuwd of er mogelijkheden zijn voor het uitbreiden van de capaciteit in reeds bestaande en nieuwe wijken.”

“In kaart brengen van wachttijden”
Daarnaast vindt de fractie het belangrijk om inzicht te krijgen in de wachttijden voor volks- en voedseltuinen. “Wij zijn van mening dat de gemeente de verantwoordelijkheid heeft om voldoende ruimte en middelen te bieden aan initiatieven die bijdragen aan een gezonde, sociale en duurzame samenleving. Het in kaart brengen van de wachttijden voor volks- en voedseltuinen kan daarom bijdragen aan het stimuleren van deze initiatieven.” In de vragen aan het gemeentebestuur vraagt de partij of volks- en voedseltuinen ook een plek kunnen krijgen in nieuwbouwwijken. Daarnaast wil de partij weten of de gemeente de mening deelt dat de tuinen van grote waarde kunnen zijn voor de sociale cohesie.

Verslaggever Daniëlle Rademaker maakte een reportage over de volks- en voedseltuinen: