‘Bijverdienen met een uitkering loont in Groningen’

Het gemeentebestuur heeft ingestemd met een serie maatregelen om mensen met een bijstandsuitkering te stimuleren aan het werk te gaan en te blijven. Deze mensen, die parttime werken, worden financieel beloond.

Inwoners van Groningen die dit jaar parttime werken, ontvangen naast hun uitkering eenmalig een premie van 15 procent van het netto jaarloon. Een deel van de inwoners die werken naast hun uitkering houdt daar nu niets aan over. De gemeente vindt het belangrijk om deze mensen aam het werk te houden. Daarvoor is 700 duizend euro beschikbaar gesteld.

Wethouder Carine Bloemhoff: “De regelingen die het college nu heeft vastgesteld maken (extra) werken aantrekkelijker. De arbeidsmarkt is krap en het lukt veel organisaties niet of nauwelijks om voldoende personeel te krijgen. Iedereen die zijn steentje bijdraagt aan de arbeidsmarkt is dus hard nodig.”

Inwoners die na minimaal zes maanden bijstand langer dan een half jaar aan het werk gaan, kunnen een bedrag ontvangen van 1200 euro. Normaliter kan dit pas na drie jaar bijstand. Jongeren met een bijstandsuitkering die jonger zijn dan 27 jaar én in aanmerking komen voor loonkostensubsidie, komen vanaf nu ook in aanmerking voor stimuleringspremies. Inwoners die nu een bijstandsuitkering ontvangen krijgen bericht van de gemeente.