RUG en bezettende studenten: ‘sociaal veilige universiteit staat altijd centraal’

nieuws
Foto: Wutsje / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17987351

Een sociaal veilige universiteit voor studenten en medewerkers staat altijd centraal binnen de academische gemeenschap. Dat staat in een verklaring van het RUG-bestuur en de studenten die woensdag enkele uren het academiegebouw bezet hielden.

Volgens de studenten schort het op de RUG aan sociale veiligheid. Ook protesteerden ze tegen het ontslag van Susanne Täuber. Zij was expert sociale veiligheid op de RUG, maar werd onlangs ontslagen wegens ‘een verstoorde werkrelatie’. Volgens critici werd zij afgerekend op haar kritische houding over machtsstructuren op de RUG. De studenten wilden onder meer dat de afhandeling van klachten over intimidatie en discriminatie verbetert.

Volgens de RUG wordt er al veel gedaan om de sociale veiligheid te verbeteren. Ook zijn er diverse plannen. Zo gaat dit voorjaar de campagne sociale veiligheid binnen RUG van start en hebben bijna tweeduizend medewerkers en studenten een zogeheten Active Bystander-training gevolgd. Met die training moet mensen helpen, grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

Verder komt er een themapagina ‘sociale veiligheid’ op de website van de RUG, met basisinformatie over de vertrouwenspersoon, ombudsfunctie en klachtenprocedure en doorlinkmogelijkheid voor studenten en medewerkers. De informatie geeft aan bij wie je terecht kan en wat je kan verwachten.

De groep studenten en het RUG-bestuur hebben afgesproken dat ze over drie weken opnieuw met elkaar spreken om de kwestie tot een oplossing te brengen.