Veeg uit de pan van onderwijsminister Wiersma voor Gomarus College rond ‘identiteitsverklaringen’

nieuws
Foto via Google Maps - Streetview

Het is niet wenselijk dat scholen als Gomarus College ouders van leerlingen bij inschrijving een zogenaamde ‘identiteitsverklaring’ laten ondertekenen. Daarmee maken ze de toelating op de school voorwaardelijk aan een bepaalde overtuiging. Dat laat minister Dennis Wiersma van Primair en Voortgezet Onderwijs dinsdag weten.

De minister reageert daarmee op Kamervragen van de SP, GroenLinks en de Partij van de Arbeid rond een zogenaamde ‘identiteitsverklaring’ die ouders moeten ondertekenen, voordat hun kinderen ingeschreven worden op een school van de koepel.

In deze identiteitsverklaring wordt onder meer gerept over het ‘kwaad’ en het ’tegengaan van wat verkeerd is’. Die identiteitsverklaringen zouden kunnen betekenen dat de ouders afstand moeten nemen van zaken als homoseksualiteit, hoewel de verklaringen zelf hier niet specifiek op ingaan.

De drie fracties vinden dat een dergelijke ‘identiteitsverklaring’ niet past bij een veilig schoolklimaat en gelijke behandeling voor iedereen. “Helemaal niet wanneer ‘wat verkeerd is’ de seksuele oriëntatie van jongeren kan betreffen”, zo stelden de drie partijen vorig jaar.

‘Onderwijsvrijheid, vrijheid van meningsuiting en recht op gelijke behandeling schuren’

Hoewel Wiersma stelt dat het nu niet wettelijk verboden is om een ondertekening van een identiteitsverklaring, stelt de minister dat het ‘onwenselijk’ is dat scholen toelating voorwaardelijk maken op het ondertekenen van zo’n verklaring.

“Hier schuren het recht op vrije meningsuiting en het recht op onderwijsvrijheid met het recht op gelijke behandeling”, aldus Wiersma. “Of een gemeenschap een specifieke overtuiging heeft, is op zich niet relevant. Het gaat erom dat scholen verplicht zijn om te zorgen voor de sociale veiligheid van leerlingen en medewerkers, en daarnaast vorm te geven aan burgerschapsonderwijs waarin de basiswaarden van de democratische rechtstaat, waaronder gelijkwaardigheid en tolerantie, centraal staan. Belangrijker nog: ook de schoolcultuur moet in overeenstemming zijn met die basiswaarden.”

De minister komt in de loop van het jaar met een reactie op een motie van drie andere Kamerleden, die oproepen tot een verbod op dergelijke ‘identiteitsverklaringen’.

Gomarus ‘verbaasd en teleurgesteld’

Het Gomarus reageert dinsdagmiddag met stomme verbazing en grote teleurstelling op de uitspraken van Wiersma. De uitgebreide reactie van de school is hier te lezen.