Vakbondsleden ‘eten huis op’ bij protestactie op Stationsplein, UWV wil in gesprek met actievoerders (update)

Leden van vakbond FNV aten dinsdagmiddag symbolisch hun eigen huis op bij een protestactie op het Stationsplein.

Met de actie, die plaatsvond ‘voor de deur’ van het kantoor van het UWV, wilde de vakbond laten zien dat de regeling ‘Inkomensondersteuning Oudere Werknemers’ niet per 1 januari 2024 moet worden afgeschaft. Dat deden de vakbondsleden door een symbolisch ‘huis’ op te eten, verbeeld met snoepgoed op een kartonnen huisje. Dat staat volgens de vakbond symbool voor de situatie waar oudere werknemers door overheidsbeleid in terecht komen.

‘Aanleiding voor regeling is alleen maar groter geworden’

De IOW (Inkomensondersteuning Oudere Werknemers) is bedoeld voor ouderen (60+) die na hun WW-periode langer werkloos of arbeidsongeschikt zijn. De regeling is gelijk aan bijstandsniveau, maar niet afhankelijk van het inkomen van andere mensen in een huishouden, een eigen huis of spaargeld.

De regeling werd in het leven geroepen nadat de WW-periode werd ingekort van vijf naar twee jaar, omdat ouderen minder kans maken om opnieuw een baan te vinden. Dat is volgens vakbond FNV nog steeds aan de orde. Sterker nog: volgens de vakbond is het probleem alleen maar erger geworden.

“Werkgevers nemen nauwelijks werkzoekende 60-plussers aan”, laat Jorg Heijmink Liesert weten namens de vakbond. “Pas als je de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt, dan staan ze weer op de stoep, omdat mensen dan goedkope arbeidskrachten zijn voor werkgevers en uitzendbureaus. Na 1 januari 2024 zullen 60+’ers die hun werk kwijtraken de rekening gaan betalen van dit kabinetsbeleid. Ze zullen straks bijvoorbeeld hun huis moeten opeten.”

UWV wil zonder media praten met bond en getroffen werknemers

De actievoerders benadrukten dinsdagmiddag dat de actie niet specifiek gericht is tegen het UWV zelf, omdat de instantie slechts de regels uitvoert die vanuit Den Haag worden opgelegd.

Het uitvoeringsinstituut laat in een reactie weten dat ze dinsdagmiddag graag met de aanwezigen wilden praten. Maar dan wel zonder de media: “55-plussers is een groep waar wij erg mee begaan zijn. We hoopten in gesprek te gaan met de FNV-delegatie over de arbeidsmarktpositie van deze groep werknemers. Echter, wilden wij dat doen zonder dat daar media bij aanwezig zouden zijn. Wij vinden het jammer dat dit niet gelukt is.”

UWV: ‘Oude werknemer heeft nog steeds nadeel, maar positie verbetert’

Het UWV bevestigt dat de arbeidsmarktpositie van 55-plussers nog steeds achterblijft bij andere leeftijdsgroepen. “Werkgevers zijn nog steeds huiverig in het aannemen van ouderen en daar moet verandering in komen.”

Maar er zijn wel verbeteringen, aldus de uitvoeringsinstantie: “We zien dat werkgevers steeds vaker ouderen werven. Want senioriteit is vaak wel stabiliteit en vaak kloppen de vooroordelen niet. En er werken momenteel meer ouderen dan ooit.”