SP pleit voor hogere en betere compensatie voor leed dat gedupeerden gaswinning is aangedaan

nieuws
Foto: Sebastiaan Scheffer

De regeling die dient als compensatie voor het leed dat gedupeerden van de gaswinning is aangedaan moet aangepast worden. Daar pleit de SP voor die zegt dat het nu meer leed veroorzaakt dan recht doet.

Volgens Tweede Kamerlid Sandra Beckerman van de SP kent de regeling meerdere problemen. Zo wordt het leed dat veroorzaakt wordt door versterking en sloop of nieuwbouw niet, of voldoende, meegewogen. Ook ontstaan er uitlegbare verschillen tussen gedupeerden en zijn de bedragen die worden uitgekeerd laag. “We spraken een moeder met drie zoons, de ene zoon krijgt €5.000, de tweede € 3.000 en de derde, die het meest last had van de ellende, krijgt nu niks”, vertelt Beckerman. “Dit is volkomen waanzinnig. Herstel komt er alleen met erkenning van het leed dat ons Noorderlingen werd en wordt aangedaan.”

“Het is woest makend”
Ook hekelt de SP de harde en halsstarrige houding van de staat ten opzichte van gedupeerden: “Recent was ik bij een rechtszaak. Een jong gezin dat tegenover de landsadvocaat moet strijden voor erkenning van het hun aangedane leed. Zij vragen iets heel logisch: erken dat onze levens ernstig zijn aangetast. Maar via de huidige regeling kan dat niet want de regeling zit bij het instituut voor schade en het instituut voor onveiligheid heeft geen regeling. Het wordt nog waanzinniger. De landsadvocaat zegt: als we deze mensen de erkenning geven, dan moeten we dat ook voor 25.000 andere huishoudens doen en dat gaat te ver. Dit is woest makend. 25.000 gezinnen die niets meer en niets minder vragen dan erkenning. Wat ons betreft grijpt de Tweede Kamer in en zorgt ze voor een rechtvaardige regeling.”

Rechtvaardige regeling
Om de regeling aan te passen dient de partij woensdag een voorstel in. In het voorstel wordt gevraagd om te komen tot een rechtvaardige regeling. Hierin moeten uitlegbare verschillen worden weggenomen en moet de versterking en sloop/nieuw in mee worden genomen. Ook wil de partij dat de bedragen verhoogd worden waarbij ze specifiek ook willen dat kinderen recht krijgen op een hogere vergoeding. “Onze jeugd heeft de toekomst.” Daarnaast vraagt de partij om de inzet van de landsadvocaat tegen gedupeerden op te schorten.