RUG levert drie van de negen nieuwe leden in Wetenschappelijke Klimaatraad

nieuws
Foto: Wutsje / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17987351

De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met de benoeming van negen nieuwe leden van de Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR). De Rijksuniversiteit Groningen levert drie van deze nieuwe leden.

Vanaf half april gaan RUG-hoogleraren Linda Steg, Machiel Mulder en Wouter Peters de regering en het parlement gevraagd en ongevraagd adviseren over klimaatbeleid. De drie RUG-onderzoekers werken in verschillende wetenschappelijke disciplines. Zo is Steg hoogleraar Omgevingspsychologie, werkt Mulder als hoogleraar Energie-economie en treedt Peters toe vanuit zijn rol als hoogleraar ‘Modelleren van de Atmosferische Samenstelling’.

De WKR bestaat uit tien leden. Het tiende lid, voorzitter Jan-Willem Erisman, werd op 1 maart al aangesteld.

De Wetenschappelijke Klimaatraad moet de regering en het parlement gevraagd en ongevraagd adviseren over het klimaatbeleid, met name over beleid voor de lange termijn. Voor 1 februari volgend jaar moet het eerste advies op tafel liggen. Dit advies dient als input voor het Klimaatplan van het kabinet, wat in het najaar van 2024 klaar moet zijn.