Overheid gaat niet meer in hoger beroep tegen inwoners met aardbevingsschade

nieuws
Foto: Sebastiaan Scheffer

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen, IMG, gaat in beginsel niet meer in hoger beroep tegen uitspraken waarin de rechter Groningers met aardbevingsschade een vergoeding heeft toegekend. Dat heeft staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66) van Mijnbouw met het IMG afgesproken.

“Bewoners mogen niet meer de dupe worden van een hoger beroep”, schrijft Vijlbrief in een brief aan de Tweede Kamer. De staatssecretaris omschrijft het instellen van een hoger beroep als ‘niet gewenst’, omdat de overheid daardoor recht tegenover de inwoners komt te staan. Het IMG heeft inmiddels toegezegd alleen nog in hoger beroep te zullen gaan wanneer een uitspraak bredere gevolgen heeft en als er verschillen dreigen te ontstaan tussen de gedupeerden van de gaswinning.

Vijlbrief heeft het IMG opgedragen om bij gevallen van twijfel een alternatieve procedure te voeren die de wet toestaat. Daarbij wordt de Raad van State om een ‘prejudiciële uitspraak’ gevraagd. Het gaat om een uitspraak die duidelijkheid aan het IMG moet geven, maar geen gevolgen zal hebben voor de schadevergoeding die toegekend is. Op dit moment lopen er acht hoger beroepszaken. Dit leidde onlangs tot veel ophef. Vijlbrief schrijft dat de bewoners in deze zaken hun schadevergoeding mogen houden, ongeacht het resultaat van het hoger beroep.