Mogelijkheden voor betere nazorg na verblijf op Intensive Care

nieuws
Foto: Norbert Kaiser - zelf gefotografeerd, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1955393

Als er geen goede nazorg is voor mensen die zijn opgenomen op een Intensive Care Unit, dan kan het herstel lang duren. Dat blijkt uit het onderzoek waarop Lise Beumeler volgende week promoveert.

In Nederland worden jaarlijks tussen de 60.000 en 80.000 mensen opgenomen op een IC. Als er geen goede nazorg is, kan het herstel lang duren. Bijna de helft van de patiënten die twee of meer dagen zijn opgenomen op de IC, ervaart een jaar na ontslag nog steeds klachten.

Lise Beumeler, onderzoeker bij de RUG/Campus Fryslân en het Medisch Centrum Leeuwarden, bekeek welke patiënten risico lopen op langdurige gezondheidsproblemen en ook hoe zij op een zinvolle wijze kunnen herstellen. Ze ontdekte dat bijna geen enkele patiënt in staat was voldoende energie en eiwit (voor de opbouw van spiermassa) uit de voeding te halen.

Er is in Nederland geen georganiseerde nazorg voor voormalige IC-patiënten of hun naasten, waardoor ze tussen de wal en het schip vallen. “Er is een duidelijk gat in het zorgpad. Tot nu toe was er niemand die de verantwoordelijkheid nam voor hun revalidatie,” zegt Beumeler. “Omdat casemanagement gedurende dit traject ontbreekt, missen patiënten een centraal aanspreekpunt en belanden ze vaak bij verschillende medische specialisten voor gezondheidsproblemen die mogelijk verband houden met de IC-opname. Daarom zetten we nu de nazorg voor Noord-Nederland op, waarbij we samenwerken met kennisinstellingen in de hele regio, patiënten, mantelzorgers, studenten en zorgverleners.”