Groninger Bodem Beweging ‘voorzichtig optimistisch’ over voorstellen IMG

nieuws

“Het is het enige juiste om te doen.” Zo omschrijft de Groninger Bodem Beweging (GBB) de miljardenvoorstellen die het Instituut Mijnbouwschade Groningen donderdag presenteerde om de schadeafhandeling ‘milder, menselijker en makkelijker’ te maken. 

De GBB stelt met name blij te zijn met het voorstel van het IMG om het strakke kader van het aansprakelijkheidsrecht van de NAM los te laten en anders om te gaan met de ‘causaliteit’ van schade en bevingen door gaswinning. “We denken dat dit er in de praktijk voor zal zorgen dat het voor gaswinningsgedupeerden daadwerkelijk makkelijker gaat worden”, aldus de GBB. “Zij hoeven hierdoor namelijk nauwelijks meer met het IMG in discussie over de oorzaak van hun schade.”

Ook de beoogde ‘cultuurverandering’ bij het mijnbouwschade-instituut ziet de GBB als een positief voornemen: “Het IMG wil zijn individuele medewerkers milder wil laten handelen richting Groningers.  Dat is van groot belang, want zo krijgen gaswinningsgedupeerden nu eens het gevoel dat het IMG naast hen staat.  Niemand heeft immers om deze ellende gevraagd. Kom hun zo veel mogelijk tegemoet, en denk daarbij ook aan de jeugd.”

‘Concrete plannen scheppen verwarring en mogelijk verkeerde verwachtingen’

Toch ziet de GBB ook risico’s in de beoogde radicale omslag binnen het instituut: “Het IMG schetst veel opties op het gebied van fysieke schade, immateriële schade, waardedaling, bijzondere situaties en groepen en een nieuwe categorie gederfd woongenot. We zien daar positieve elementen in, hier hebben we in eerdere overleggen met het IMG voor gepleit. Maar er is wel een risico dat er een lappendeken van regelingen ontstaat waarin de gedupeerde de weg kwijtraakt. En veel hangt af van politieke keuze en het beschikbaar maken van budget.”

Daarnaast is de Bodem Beweging teleurgesteld dat het IMG zoveel details over bijvoorbeeld bedragen en regelingen naar buiten brengt. De plannen zijn nog steeds alleen voorstellen. “Dat terwijl op dit moment nog niet zeker is wat hiervan waargemaakt kan worden”, besluit het IMG. “Dit schept verwarring en mogelijk verkeerde verwachtingen. Hier zitten Groningers en Drenten niet op te wachten. Over de ingezette koerswijziging is de GBB voorzichtig optimistisch.”