Gemeentebestuur noemt afsluiten kindergezinnen van drinkwater onwenselijk en komt in actie

nieuws
Foto: congerdesign via Pixabay

Het is onwenselijk dat woningen waar gezinnen met kinderen wonen afgesloten worden van het drinkwater. Dat heeft wethouder Manouska Molema (GroenLinks) van Jeugdhulp laten weten.

Molema reageerde daarmee op vragen van de fracties van D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren en Stadspartij 100% voor Groningen. Raadslid Andrea Poelstra van D66: “Wij zijn geschrokken van het nieuws dat de Kinderombudsman en de VN-rapporteur hebben aangegeven dat er in de gemeente gezinnen worden afgesloten van het drinkwater wanneer zij hun rekeningen voor water niet kunnen betalen. Wij willen van de wethouder weten waarom het in Groningen zo’n groot aandeel is en of de gemeente bereid is om met het Waterbedrijf in gesprek kan gaan om dit te voorkomen.”

Wethouder Manouska Molema: “Hoge aantal afsluitingen heeft vermoedelijk te maken met groot aandeel inwoners dat rond bestaansminimum leeft”
Wethouder Molema: “Als gemeentebestuur vinden wij het niet wensen dat gezinnen worden afgesloten van drinkwater. Wij zijn dan ook zeer zeker bereid om te gaan kijken hoe we dit kunnen voorkomen. Daarbij moet wel gezegd worden dat het Waterbedrijf zich op dit moment houdt aan landelijke afspraken die hierover zijn gemaakt en men houdt zich aan het convenant schuldhulpverlening. Wat we willen gaan doen zijn twee sporen: allereerst willen we rechtstreeks contact zoeken met het Waterbedrijf, en daarnaast willen we via een landelijke lobby dit in de politiek aan de orde laten komen. Op de vraag hoe het komt dat er in Groningen relatief veel huishoudens worden afgesloten. Daar moeten we een nadere analyse op los laten, maar wellicht dat het te maken heeft met het hoge aandeel inwoners dat rond het bestaansminimum zit.”

Andrea Poelstra (D66): “We hebben toch de plicht om kinderen toegang te geven tot water?”
Poelstra: “Het antwoord is mij niet helemaal duidelijk. Waarom wilt u een landelijke lobby optuigen? We zijn toch samen met de provincie aandeelhouder van het Waterbedrijf? We gaan er toch zelf over? We hebben toch de plicht om kinderen toegang te geven tot water?” Molema: “Wat we gaan doen is een twee sporenbeleid. We gaan in gesprek met het Waterbedrijf en we gaan voor een landelijke lobby. De landelijke wetgeving moet aangepast worden. Dit omdat er landelijke afspraken zijn gemaakt over schulden. Met de Vereniging Nederlandse Gemeenten moeten we hierin iets gaan betekenen.”

Janette Bosma (Partij voor de Dieren): “In Groningen worden er jaarlijks 35 woningen afgesloten van het water”
Raadslid Janette Bosma van de Partij voor de Dieren: “In de gemeente werden er in 2022 35 woningen afgesloten van schoon drinkwater. Ik vind het antwoord van de wethouder aan de voorzichtige kant. Kunt u de toezegging doen dat dit jaar het aantal van 35 omlaag gaat?” Molema: “We zetten ons daar voor in. De oproep van u en uw collega’s is heel duidelijk. De oproep van de Kinderombdusman begrijpen we ook. Wij vinden ook dat gezinnen niet afgesloten mogen worden. We gaan het gesprek aan en we gaan ons inspannen voor een landelijke lobby.”

Wethouder Manouska Molema: “We zijn bereid om deze situaties te voorkomen”
Poelstra: “Ik vind het antwoord toch onbevredigend. Elk gezin en elk kind zonder water, dat kan niet. Ik wil graag een hardere toezegging.” Molema: “Ik val in herhaling, maar we zijn zeer zeker bereid om deze situaties te voorkomen, en daar gaan we ons ook voor inzetten.”