Gemeente zoekt oplossing voor hoge parkeertarieven De Blauwe Reiger: “Daarbij kijken we ook in andere steden”

nieuws
Foto: Michi S via Pixabay

De gemeente is op zoek naar een oplossing voor de hoge parkeertarieven die sinds kort gevraagd worden aan bewoners van De Blauwe Reiger aan de G. Meirstraat in de wijk Hoornse Meer. Dat heeft wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen laten weten.

Van Niejenhuis reageerde daarmee op vragen van de fracties van het CDA, VVD, Partij voor het Noorden en de SP. Raadslid Etkin Armut van het CDA: “Onlangs heeft de hele raad een brief gekregen van bewoners in De Blauwe Reiger. Tot voor kort konden zij gratis parkeren op hun eigen terrein. Nu moeten ze ineens 300 tot 360 euro per jaar gaan betalen om hun auto op het terrein te plaatsen.”

Etkin Armut (CDA): “Mensen parkeren hun auto op straat waardoor de parkeerdruk stijgt”
Armut: “Dit staat in schril contrast tot de prijzen die gevraagd worden om op straat te parkeren, waar het 50 euro per jaar kost. Het lijkt ons niet de bedoeling dat bewoners hun voertuigen massaal op straat gaan parkeren, waardoor de parkeerdruk stijgt, terwijl er tot voor kort geen parkeerprobleem was in deze wijk. De bewoners zijn uit onvrede ook een handtekeningenactie begonnen.”

Wethouder Rik van Niejenhuis: “Als gemeente subsidiëren wij het parkeren”
Wethouder Van Niejenhuis: “We herkennen het probleem dat u schetst, en we kennen ook de situatie. Het betaald parkeren moet in welke vorm dan ook geen verdienmodel zijn. Voor zover wij weten is hier in dit geval ook geen sprake van. Voor uw beeld. De parkeertarieven die wij als gemeente hanteren, daarvan zijn de prijzen laag. Die zitten niet op de kostprijs. Eigenlijk kun je zeggen dat wij als gemeente het parkeren op straat subsidiëren. Of de prijzen die deze woningcorporatie wel op de kostprijs zitten, dat weet ik niet.”

“Kijken in andere steden hoe daar vergelijkbare problemen worden aangepakt”
De wethouder vertelt verder: “We zijn er nog niet uit. De afgelopen periode zijn er gesprekken geweest met de eigenaar van het gebouw. Dit heeft nog niet geleid tot een oplossing, maar de gesprekken zijn nog gaande. Wel hebben we besloten dat we dit breder willen aanvliegen. We hebben contact gezocht met andere steden om naar dit probleem te kijken. Welke oplossingen zijn er in andere regio’s bedacht voor soortgelijke problemen? En kunnen we dit in Groningen toepassen? Bewoners van De Blauwe Reiger hebben in ieder geval tot 1 mei de tijd om een parkeervergunning aan te vragen. En ik ben het met u eens dat dit niet moet leiden tot een hogere parkeerdruk op straat.”

Rik Heiner (VVD): “U bent er nog niet uit. Bedoelt u daarmee het betaald parkeren in zijn algemeen?”
Raadslid Rik Heiner van de VVD: “U geeft in uw antwoord aan dat u er nog niet helemaal uit bent. Doelt u daarmee op deze casus, of bedoelt u daarmee het betaald parkeren in zijn algemeen in de wijk Hoornse Meer?” Van Niejenhuis: “Allebei niet. Ik doel op situaties waarbij corporaties geld vragen voor parkeren op binnenterreinen. Daar moeten we een oplossing voor zoeken. En daar zijn we mee bezig.”