Gemeente gaat 850 extra asielzoekers opvangen

De gemeente Groningen gaat 850 extra asielzoekers opvangen. Dit naar aanleiding van een verzoek van het Rijk aan alle gemeenten in ons land.

Dit betekent dat de opvanglocatie aan de Sint Petersburgweg met 500 wordt uitgebreid. Daarnaast komt aan de Europaweg 8 (het oude Philips gebouw) een tijdelijke plek voor noodopvang voor 350 personen. Het Rijk vroeg hierom, omdat het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) een tekort aan opvanglocaties heeft. Bovendien zitten de bestaande AZC’s vol.

In het gebouw aan de Europaweg komen voornamelijk vluchtelingen uit Syrië, Turkije en Jemen, die in afwachting zijn van hun asielaanvraag. De locatie wordt op dit moment geschikt gemaakt voor opvang en beloning. De eerste bewoners kunnen daar waarschijnlijk vanaf begin juli terecht. De huur is in eerste instantie voor een periode van één jaar.

Op de locatie Sint Petersburgweg wonen nu zo’n honderd asielzoekers. Dit wordt uitgebreid tot een totaal van 600 personen. Omdat de provincie Groningen het bevoegd gezag is, vraagt de gemeente daarvoor een vergunning aan. Het duurt 1 tot 1,5 jaar voordat de bewoners er hun intrek kunnen nemen. Omwonenden van beide locaties krijgen deze dag nog een brief over de komst van de asielzoekers.