Gedupeerden van aardbevingen en overstromingen zoeken elkaar op in Limburg om verbinding te vinden

nieuws
Het Zuid-Limburgse heuvellandschap. Foto: Jo Stolp via Pixabay

Gedupeerden van de gaswinning in Groningen en van de overstromingen in Limburg hebben elkaar deze week opgezocht in Valkenburg om verbinding te vinden. Het idee om elkaar te ontmoeten komt van de Valkenburgse Claudia Volders.

Volders runt in Valkenburg een hotel. In het hotel wordt nog altijd gewerkt aan het herstel na de overstromingen die in 2021 het gebied troffen. Van de snelle en ruimhartige vergoeding die het kabinet na de watersnood beloofde, is het op de meeste plekken niet gekomen. In het hotel is het zwembad bijvoorbeeld nog altijd gesloten. Omdat Volders niet wilde dat er een wig ontstond tussen het Noorden en het Zuiden van het land, omdat de Groningers nog langer moeten wachten, besloot ze om een groep Groningers uit te nodigen voor een vakantie in Limburg, om verbinding te zoeken.

Verhalen vertellen
En dat initiatief wordt erg gewaardeerd: “Mensen vielen elkaar huilend in de armen. Alsof ze elkaar al kenden, maar ze kenden elkaar niet. Het gemeenschappelijke lot is de beroving van de grondstoffen waardoor we gedupeerd zijn geraakt. We worden nu niet geholpen wanneer de ellende ontstaat”, vertelt een inwoner van de provincie Groningen in het NPO Radio 1-programma Nieuws en Co. In Valkenburg kunnen de Groningers tot rust komen, worden verhalen verteld en wordt informatie uitgewisseld. Ook worden wandelingen en reisjes gemaakt.

Steenkolenwinning
Zo wordt aanstaande donderdag een bezoek gebracht aan Heerlen, een stad die groot is geworden door de steenkolenwinning. In het Mijnmuseum zal worden stilgestaan bij de grillen van de overheid. Nadat er jarenlang steenkolen werden gewonnen in het gebied, lonkte in de jaren zestig het Groningse gas en werd Limburg bedankt voor de moeite. De gevolgen van de snelle schakeling van een bloeiende streek naar een vergeten gebied zijn tot op de dag van vandaag merkbaar.

Proteststem
Voor Volders is het belangrijk dat de menselijke verbinding altijd boven macht en geld blijft staan: “Het trauma van de bureaucratie, het wantrouwen en het gevoel alsof je crimineel bent, deel je met elkaar. Er zijn zoveel proteststemmen geweest tijdens de verkiezingen, dit is mijn proteststem.” Inmiddels is duidelijk geworden dat er in de toekomst een tegenbezoek volgt waarbij Limburgers Groningen gaan bezoeken.