FC Groningen zoekt naar perspectief en is eventueel bereid om sportpark Corpus den Hoorn te verlaten

nieuws
foto: Andor Heij

FC Groningen is bereid om sportpark Corpus den Hoorn te verlaten. Dat bleek woensdagavond tijdens een hoorzitting over de toekomst van het sportpark.

In een bomvol Stadhuis, waarbij de publieke tribune op een gegeven moment zo vol was dat een tweede zaal geopend moest worden om alle geïnteresseerden toe te laten, konden sportverenigingen de huidige situatie beschrijven en konden politici vragen stellen. Duidelijk was dat alle verenigingen vinden dat de politiek een keuze moet maken tussen breedtesport of topsport en dat verhoudingen op het park erg onder druk staan.

Jint Hoeksema (Groen Geel): “De band met FC Groningen is verslechterd”
Jint Hoeksema van Groen Geel: “Als ik zeg dat we blij zijn dat we niet tegen onze zin hoeven te vertrekken, dan heb ik eigenlijk alles gezegd. De oplossingen duren te lang, waarbij we nu al tegen problemen aanlopen. De relatie tussen amateurverenigingen onderling is heel goed, maar de band met FC Groningen is verslechterd. FC Groningen maakt gebruik van breedtevelden waarbij de eigen velden leeg blijven. Wij moeten trainingen en wedstrijden afgelasten omdat er slecht gecommuniceerd wordt. Ik maak mij zorgen, waarbij het voelt als een strijd tussen David en Goliath. En daarom vinden wij dat de gemeente die regierol moet pakken.”

Will Panman (GRC): “Gemeente moet doorpakken, er straalt geen urgentie uit”
Will Panman van GRC: “Dat we hier vandaag kunnen spreken is heel belangrijk. Ik wil de gemeente complimenteren met het onderzoeksrapport. Het geeft een goede analyse van het gebruik, en ook dat de breedtesport belangrijk is. Tegelijkertijd zien wij een proces dat geschetst wordt waar geen urgentie van uitgaat. De oplossingen die aangedragen worden zijn lapmiddelen. Er wordt niet doorgepakt, en de gevolgen daarvan merken we nu al. We hebben wachtlijsten voor de jeugd. De jongste jeugd kan niet sporten. Maar ook bij de senioren zien we dat.”

Peter Merx (NWVG): “Keuze maken tussen breedtesport en topsport”
Peter Merx van de Noordelijke Wieler Vereniging Groningen: “Eigenlijk had ik hier helemaal niet willen zijn, want vandaag is één van de belangrijkste etappekoersen gestart in Drenthe. Maar ik moet hier wel zijn. Want in de plannen zie ik dat er in één van de mogelijke scenario’s voor het sportpark een voetbalveld is ingetekend op onze wielerbaan. Met ons als vereniging gaat het heel goed. Maar we kunnen deze baan niet missen. Ik sluit me daarom graag aan bij de andere sprekers dat er een keuze moet worden gemaakt in of topsport, of breedtesport.”

Bram Reudink (Sportkoepel): “Het aantal mensen dat wil sporten gaat de komende jaren alleen maar toenemen”
Bram Reudink van Sportkoepel Groningen voegt daar aan toe: “Die keuze is nu ook nodig en we moeten dat echt niet uitstellen. Wij vinden dat Corpus zich moet gaan richten op de breedtesport. Kijk bijvoorbeeld naar de bevolkingsontwikkeling. De komende jaren kunnen we een groei verwachten, ook omdat de bevolking in de gemeente toe gaat nemen met de realisatie van nieuwbouwwijken. Dat meer mensen willen sporten is mooi en bemoedigend. Een positieve trend die we de ruimte moeten geven. Wij vinden dat de vierduizend sporters voorrang moeten krijgen, en dat Corpus niet aangelegd is voor alleen een commerciële club.”

Wouter Gudde (FC Groningen): “Wij zien twee oplossingen, of wij vertrekken, of Caribe vertrekt”
Samen spreken de partijen van een status quo-situatie, waarbij actie noodzakelijk is. Ook hekelen de partijen de opstelling van FC Groningen waarbij de communicatie slecht is, en soms ook als intimiderend wordt ervaren. Wouter Gudde van FC Groningen: “Als er gekozen wordt voor meer breedtesport in plaats van topsport, dan kunnen we daar mee leven. Immers de amateursport is ook de levensader voor het succes van de FC. Duik je echter dieper in de keuzes van de gemeente dan is het een lege huls. Wij zien twee oplossingen. Dat is of de FC die gaat verhuizen, of BSC Caribe gaat verhuizen. Bij het verplaatsen van Caribe denken we dat het slechts pleisterplakken is, en dan staan we hier over twee jaar weer.”

Gijs Textor (Caribe): “Wij willen het liefste blijven”
En Caribe wil eigenlijk niet verhuizen zegt Gijs Textor van de honk- en softbalvereniging: “In de media is het verkeerd genoteerd. Wij hebben aangegeven dat we het capaciteitsprobleem zien. Dat we ook mee willen denken, waarbij een verhuizing een mogelijke optie is, ook omdat onze leden uit de hele stad komen. Maar eigenlijk willen we heel graag op het sportpark blijven omdat het er erg prettig en het ook goed bereikbaar is.”

Wouter Gudde (FC Groningen): “We willen een club zijn waar iedereen zijn dromen kan verwezenlijken”
Wouter Gudde van FC Groningen wordt gedurende avond flink aan de tand gevoeld. Gudde geeft aan dat voor hem perspectief heel belangrijk is. “Wij willen een club zijn waar mensen hun dromen kunnen verwezenlijken. Jongens, meisjes en ook mannen en vrouwen. Daarom zijn we indertijd ook gestart met een onderzoek naar de haalbaarheid van vrouwenvoetbal. De eindconclusie is dat er een goede kans is om dit in Groningen op te zetten. We willen dat ook integreren in onze hele club. Daarmee bedoel ik dat vrouwen over dezelfde faciliteiten kunnen beschikken als mannen. Maar ondertussen zien we ook een snelle ontwikkeling binnen het jeugdvoetbal. Het komt erop neer dat we onze huidige ambities niet kunnen realiseren met de ruimte die we nu hebben. Daarom hebben we een eigen bureau ingeschakeld, waarbij er een rapport op tafel is verschenen dat we in de zomer bij de wethouder hebben gepresenteerd. Onze ambities kunnen we alleen verwezenlijken wanneer we acht tot tien velden exclusief kunnen gebruiken.”

“Kunstgras is voor ons niet ideaal”
De situatie is ingewikkeld omdat niet ieder veld onbeperkt gebruikt kan worden. Gudde: “Wij maken gebruik van velden die heel nauwkeurig worden onderhouden, met een speciaal type gras. Per seizoen kun je hier 150 tot 200 trainingsuren op maken, afhankelijk van de weersomstandigheden. Er wordt gesproken om een extra kunstgrasveld aan te leggen. En dat snap ik. Maar het betaalde voetbal wordt verplicht om weer op gras te spelen, dus kunstgras is voor ons niet ideaal. En hoe vaak we dan trainen. Ja, je zou het niet verwachten als je kijkt naar de ranglijst, maar dat doen we toch echt iedere dag.”

Jim Lo-A-Njoe (D66): “Als de FC verhuist, wat zijn dan uw verwachtingen?”
Tijdens de avond blijkt dat de FC er open voor staat om te verhuizen naar een andere locatie. Jim Lo-A-Njoe van D66: “Als er voor dit scenario wordt gegaan, wat zijn dan uw verwachtingen van de gemeente?” Gudde: “Dat er dan ook een uitspraak wordt gedaan over de huurcontracten. Voor het Topsportzorgcentrum hebben we een huurcontract tot 2048. Voor de velden is er een contract tot 2035. Dus als je op zoek moet naar een andere locatie, dan zal onderzocht moeten worden hoe dat gefinancierd kan worden, en welke rol de gemeente daarin kan vervullen.”

Wouter Gudde: “Verhuizing naar een locatie buiten de gemeente is een optie”
Voor Lo-A-Njoe is het antwoord te vaag: “Bedoelt u dat u verwacht dat de gemeente mee gaat betalen aan een verhuizing?” Gudde: “Niet in zijn volledigheid. Maar we kunnen daar samen naar kijken. Als de volledige rekening voor de FC komt, dan hebben we wel een probleem.” Lo-A-Njoe: “Staat u ook open voor een verhuizing naar een locatie buiten de gemeente?” Gudde: “Jazeker.”

Jint Hoeksema (GroenGeel): “Als de FC verhuist dan is er genoeg ruimte”
De vraag is of met een verhuizing van de FC de problemen zijn opgelost. Dennis Ram van de PVV: “Als de FC weg gaat, is er dan genoeg ruimte, ook als de partijen komende jaren gaan groeien?” Hoeksema van Groen Geel: “Ja, dan zeker. De FC maakt gebruik van veld één tot en met zeven. Drie velden komen dan vrij. Het is belangrijk om dan voorrang te geven aan de jeugd, zodat zij de ruimte krijgen. Maar inderdaad, er is dan genoeg ruimte.”

“Amateurvereniging moeten na 18.00 uur voorrang krijgen in gebruik”
Ook voor de korte termijn denken de partijen een oplossing te zien. Hoeksema van Groen Geel: “We willen dat de gemeente de regie pakt. Er liggen ook afspraken. In het verleden was het zo dan de amateurverenigingen na 18.00 uur voorrang kregen. Die regeling is weggevallen. Dat zou weer terug moeten komen.” Om de situatie verder in goede banen te leiden zou een sportparkmanager aangesteld moeten worden.

Binnenkort praat de gemeenteraad verder over het onderwerp.