Bewoners en wethouders gaan in gesprek over toekomst Professorenbuurt: “Moet de wijk een woonerf worden?”

nieuws
De voormalige Kandelaarkerk. Foto: Willemjans - Eigen werk, CC BY-SA 3.0 nl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37776669

Bewoners van de Professorenbuurt gaan komende dinsdag in gesprek met raadsleden en wethouders over de toekomst van de wijk. De bijeenkomst vindt plaats in de voormalige Kandelaarkerk.

“Het gesprek vindt plaats aan de hand van vier stellingen”, vertelt Hans ter Haar van het buurtoverleg. “Aanwezigen kunnen bij iedere stelling aangeven of ze voor óf tegen zijn. De wethouders krijgen daarna als eerste de mogelijkheid om te reageren, daarna zijn bewoners en aanwezige raadsleden aan de beurt om hun licht te laten schijnen over een onderwerp. We hopen dat er in een goede sfeer interessante gesprekken ontstaan. Bewoners worden geïnformeerd en de politici worden zich meer bewust van wat er in onze buurt zoal leeft.”

De stellingen die gepresenteerd worden gaan onder andere over de invoering van een woonerf waardoor de maximumsnelheid in de hele wijk 15 kilometer per uur wordt. Een andere stelling richt zich op het opheffen van het beschermd stadsgezicht waardoor woningeigenaren makkelijker zonnepanelen kunnen installeren. Bram Douwes is gevraagd om gespreksleider te zijn. Namens het gemeentebestuur zijn wethouders Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen en Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer aanwezig.

De bijeenkomst begint dinsdag om 19.30 uur.