‘Alle winkelgebieden in Groningen eerste twee uur gratis parkeren’

De raadsfractie van het CDA dient deze woensdag samen met de Stadspartij 100% voor Groningen, VVD, PvhN en PVV een motie in om te pleiten voor een eerlijker parkeerbeleid ín de stad.

Omdat er verschillende regels per gebied gelden, zorgt dit voor oneerlijke concurrentie. In het centrum van Haren en op het Overwinningsplein moet je meteen betalen voor het parkeren. Bij de winkelcentra in onder meer Helpman, Paddepoel en de Van Lenneplaan kun je de eerste anderhalf of twee uur gratis je auto kwijt.

De vijf partijen vragen het college om met een voorstel te komen om deze ongelijkheid op te heffen. Daar moeten ook de diverse winkeliersverenigingen en andere ondernemers betrokken worden. Die trokken immers aan de bel.

Volgens het CDA lijkt het betaald parkeren in steeds meer gebieden een oplossing voor een probleem dat niet bestaat. Dat zorgt ervoor dat lokale ondernemers klandizie verliezen en mensen met een smalle beurs en/of mobiliteitsproblemen veel geld kwijt zijn.