Alex Friedrich: “Het voelt wel goed om toch een beetje gelijk te krijgen”

nieuws
Foto: RUG

“Het voelt wel goed om toch een beetje gelijk te krijgen.” Met die woorden reageert Alex Friedrich op Twitter op een onderzoek naar de corona-aanpak in Nederland. Friedrich was tot de herfst van 2021 werkzaam als arts-microbioloog op het UMCG.

Onderzoekers van het Erasmus MC, Amsterdam UMC en UMC Utrecht hebben dinsdag in een artikel in het wetenschappelijk tijdschrift eLife laten weten dat een regionale aanpak bij de coronacrisis beter was geweest. De maatregelen die in maart 2020 werden ingevoerd om het virus onder de duim te houden, golden voor het hele land. De onderzoekers stellen, op basis van modellen en berekeningen, dat die eerste lockdown niet landelijk ingevoerd had hoeven worden. Het coronavirus was op dat moment vooral actief in het zuiden van het land. Volgens de onderzoekers hadden 167 van de 380 gemeenten niet in een lockdown hoeven te gaan.

“Als er in Goes een probleem is, waarom moet men dan in Winschoten dezelfde maatregelen nemen?”
Gemeenten die tijdens de eerste golf niet in een lockdown hadden gehoeven, bevonden zich met name in het Noorden, waar tijdens de eerste maanden relatief weinig besmettingen werden geconstateerd. De onderzoekers herhalen daarmee in zekere zin de woorden van de inmiddels naar Duitsland vertrokken arts-microbioloog Alex Friedrich. Die liet in diezelfde periode weten dat een regionale aanpak beter zou zijn: “Als er in Goes een probleem is, waarom zouden we dan in Winschoten exact dezelfde maatregelen nemen?” waren de woorden die de arts sprak.

“Hopelijk gaan we hier van leren”
Friedrich laat woensdag op Twitter weten: “Zo’n erkenning komt nooit te laat. Hopelijk gaan we hier van leren en gaan we regionale infectiepreventie overal in Europa verder doorontwikkelen. Je moet het wel elke dag doen, om voorbereid te zijn voor een echte toekomstige crisis.” Friedrich verliet het UMCG in de herfst van 2021 om bestuursvoorzitter te worden van het universiteitsziekenhuis in het Duitse Münster. Hij werd in het UMCG opgevolgd door Andreas Voss.