“Afsluiten kindergezinnen van drinkwater is onwenselijk en zorgelijk”

nieuws
Foto: Roegger Pixabay

De fracties van D66, GroenLinks, PvdA en Partij voor de Dieren in Provinciale Staten vragen het provinciebestuur om opheldering na een oproep van de Kinderombudsman over het afsluiten van kindergezinnen van drinkwater.

De collega-fracties in de gemeenteraad stellen dezelfde vragen aan het gemeentebestuur. Dit omdat zowel de provincie als gemeente aandeelhouder zijn van Waterbedrijf Groningen. Uit cijfers blijkt dat het Waterbedrijf in 2022 bij ongeveer 0,013 procent van het totaal aantal aansluitingen overging tot afsluiting van de drinkwatervoorziening vanwege wanbetaling. De Kinderombudsman roept samen met de VN-rapporteur op om te stoppen met het afsluiten van gezinnen met kinderen van hun watervoorziening, ook wanneer zij de rekening voor water niet meer kunnen betalen. In Nederland is het afsluiten mogelijk omdat volgens de huidige wet- en regelgeving kinderen niet zijn aangemerkt als kwetsbare inwoners.

“Volgens het VN-Kinderrechtenverdrag hebben kinderen fundamenteel recht op de toegang tot schoon drinkwater”, stellen de partijen. “Wij zijn het eens met de oproep van de Kinderombudsman. Ook de Tweede Kamer heeft aangegeven dat het afsluiten van gezinnen niet wenselijk is.” De fracties stellen dat Nederland hierin uniek is in Europa. Eerder heeft het Europees Parlement haar lidstaten al aangesproken dat het afsluiten onwenselijk is. De Kinderombudsman: “Kinderen hebben water nodig, niet alleen voor hygiëne en voedsel. Kinderen hebben ook water nodig om sociaal mee te kunnen doen.”