Wethouder bereidt tot maatwerk bij maatschappelijke parkeervergunning, ook sportverenigingen onderdeel

nieuws

Sportverenigingen worden ook onderdeel van de pilot rond de maatschappelijke parkeervergunning. Daarnaast is wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer bereid tot maatwerk bij instellingen voor wie het maximum van vijf parkeervergunningen niet genoeg is.

In de gemeenteraad werd woensdag gesproken over de maatschappelijke parkeervergunning. Het gemeentebestuur wil een pilot van twee jaar optuigen waarmee geëxperimenteerd wordt met maatschappelijke parkeervergunningen voor organisaties waar vrijwilligers een rol vervullen. De pilot is ontstaan na een motie van het CDA waarin gepleit werd om vrijwilligers niet de dupe te laten worden van het betaald parkeren in Stad. Woensdag werden twee aanpassingen in het plan besproken. Zo moet er maatwerk toegepast worden en moeten ook sportverenigingen onderdeel worden van de pilot.

Rik Heiner (VVD): “Sportvrijwilligers willen we niet wegjagen”
Raadslid Rik Heiner van de VVD over de sportverenigingen: “Bij dit plan zien we dat vooral vrijwilligers in de zwem- en zaalsport slachtoffer worden. Er zijn diverse verenigingen in de stad die een regiofunctie vervullen, maar slecht bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Deze vrijwilligers willen we niet wegjagen doordat zij straks ineens moeten betalen voor het parkeren.” Etkin Armut van het CDA over maatwerk: “Een instelling kan een aanvraag doen voor maximaal vijf vergunningen. Wij pleiten om dit flexibeler te maken. Behalve sportverenigingen, gaat het ook over scholen en andere instellingen. Deze pilot moet niet zorgen voor een extra belemmering. Zeker niet voor de organisaties die al heel veel proberen op het gebied van duurzaamheid, maar soms geen andere optie hebben om medewerkers toch in de auto naar hun locatie te laten rijden. We hebben het over een pilot, laat ons die goed en realistisch uit gaan voeren.”

Etkin Armut (CDA): “Scholen dreigen in de knel te komen”
Andrea Poelstra-Bos van D66: “Als fractie heeft het onze voorkeur dat mensen op de fiets of met het openbaar vervoer naar een vereniging of instelling komen. Maar je ontkomt er inderdaad niet aan dat in sommige gevallen iemand een auto nodig heeft. Wij hopen ook dat de wethouder hier flexibel mee om gaat, en dat we vrijwilligers niet wegjagen.” Benni Leemhuis van GroenLinks: “Het plan van de maatschappelijke parkeervergunning vinden we heel goed. We willen ook de motie van de VVD steunen, dat sportvrijwilligers niet de dupe worden. Wel is het belangrijk dat er onderzoek gedaan gaat worden of er op dit vlak ook een probleem is. De motie van het CDA voor maatwerk steunen we niet. Deze oproep lijkt ons namelijk overbodig.” Armut: “Maar we hebben brieven gekregen van scholen die in de knel dreigen te komen. Zij zeggen dat het niet toereikend is, dat hun medewerkers niet op willen draaien voor de parkeerkosten.” Leemhuis: “Ik ga er vanuit dat er ruimte is voor maatwerk. Ik ga er vanuit dat er in overleg veel mogelijk is, en als er problemen ontstaan, dan kunnen we er altijd een debat over gaan voeren.”

Hans Moerkerk (Stadspartij 100% voor Groningen): “Lastig om mensen te vinden in het onderwijs”
Jimmy Dijk van de SP: “Het is heel goed dat deze pilot er komt. Ook staan we achter het voorstel rond de sportvrijwilligers. Waar we moeite mee hebben zijn organisaties met betaalde krachten zoals bijvoorbeeld TSN. Wij vinden dat dit een andere discussie is. Dat het geen onderdeel hiervan is.” Hans Moerkerk van Stadspartij 100% voor Groningen: “In het onderwijs is het heel lastig om mensen te vinden. Daarom is dit heel belangrijk. Wij zullen beide voorstellen steunen, ondanks dat de wethouder eerder al toezeggingen heeft gedaan. Wij vinden het echter belangrijk dat we dit ook verankeren.”

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks): “Bereid om maatwerk toe te passen”
Wethouder Philip Broeksma: “Ik denk dat het goed is om allereerst de compliment uit te spreken aan Herman-Pieter Ubbens van het CDA en Tessa Moorlag van de ChristenUnie. Ondanks dat zij niet meer in deze raad zitten, zijn zij wel de raadsleden geweest die de aanzet hebben gegeven tot deze pilot. Wat betreft de inventarisatie rond sportvrijwilligers: dat gaan we doen. Al moet ik wel eerlijk zeggen dat we nauwelijks problemen verwachten op dit gebied. Veel sportactiviteiten vinden plaats buiten de parkeertijden, of op plekken waar betaald parkeren niet van toepassing is. Mochten er problemen ontstaan, dan zijn we bereid om hier maatwerk toe te passen.”

“Meer vergunningen betekent niet meer parkeerplekken”
Broeksma vertelt verder: “De aansporing om maatwerk toe te passen doen we ook al. We zijn in gesprek met scholen, de zorggroep, TSN en andere instellingen. Daarbij moeten we ons wel realiseren dat het uitgeven van meer vergunningen niet betekend dat er ineens ook meer parkeerplekken zijn. Er zal op dat vlak gestreden moeten worden met bewoners die ook een plek voor hun auto nodig hebben. Het is onderdeel van de mobiliteitstransitie waarbij er oprgeoepen wordt tot ruimte in de wijk. We gaan maatwerk leveren waar dat kan, en dat moet beschouwd worden als een toezegging op het voorstel dat u doet.’

Unaniem
Uiteindelijk wordt het voorstel van het CDA niet in stemming gebracht, nadat de wethouder beloofd heeft om de raad op de hoogte te houden van de situatie. Over het voorstel van de VVD wordt wel gestemd. Deze motie wordt unaniem aangenomen, waardoor sportvrijwilligers dus deel uit gaan maken van de pilot.