Ten Post krijgt 5,8 miljoen euro voor verduurzaming

De gemeente Groningen stelt 5,8 miljoen euro beschikbaar voor het verduurzamen van woningen in Ten Post die buiten de sloop- en nieuwbouwregeling vallen.

Woningbezitters die voor de regeling in aanmerking komen, kunnen een subsidie krijgen van maximaal 28 duizend euro. Wethouder Inge Jongman: “De inwoners hebben lang moeten wachten op deze regeling en dat wordt nu beloond. Het is een belangrijke stap richting een energieneutraal Ten Post, en het past in ons streven om ongelijkheid in dorpen en het aardbevingsgebied aan te pakken.”

In Ten Post wordt vanwege de versterking bijna de helft van het dorp gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De rest wordt verduurzaamd; in eerste instantie zou het om 50 woningen gaan. Nu wordt gekozen voor één regeling voor alle huizen die niet gesloopt worden. Zo wordt energie ongelijkheid tegengegaan en krijgen eigenaren de mogelijkheid om hun woning zoveel mogelijk energieneutraal te maken. Het gaat om woningen die zijn, of worden, beoordeeld in het kader van de versterkingsoperatie.

Het gaat in totaal om 204 adressen. De benodigde investering komt uit het Nationaal Programma Groningen (1,5 miljoen euro) en uit middelen van het Rijk (4,3 miljoen euro). Wethouder Jongman: “Mocht de regeling een succes worden dan kan Ten Post een voorbeeld zijn voor een bredere aanpak in de regio.”