SP op zoek naar hoogste energierekening in winkelcentrum Paddepoel (update)

De SP Groningen staat deze woensdagmiddag om 12.00 uur bij winkelcentrum Paddepoel om het winkelpubliek te vragen naar de ervaringen met de gestegen energiekosten.

De socialisten hebben een bord bij zich waarop mensen de hoogte van hun energierekening kunnen zetten. Aan het einde van de dag is dan te zien welke rekening het hoogst staat en wie dus het meeste geld kwijt is. De actie zou oorspronkelijk bij winkelcentrum Selwerd plaatsvinden, maar is nu verplaatst naar winkelcentrum Paddepoel.

SP woordvoerder Hans de Waard: “De prijzen van energie zijn enorm gestegen voor veel mensen. Uit het nieuws de afgelopen tijd lijkt het prijsplafond en de zachte winter het ergste leed voorkomen te hebben. Daarom willen we graag horen van de mensen zelf hoe zij dit nu ervaren hebben en waar ze tegenaan lopen.”

De SP is ook bezig met een campagne om de energiesector te nationaliseren. Deze campagne heeft al ruim honderdduizend handtekeningen verzameld. De Waard: “Heel veel mensen hebben het moeilijk met alle gestegen prijzen, naast energie ook op bijvoorbeeld eten en benzine. Tegelijkertijd moet het kabinet onderhandelen met commerciële bedrijven die nu miljarden krijgen om hun winst op peil te houden en krijgen we daar geen enkele zeggenschap voor terug. Wat ons betreft nemen we die belangrijke voorziening weer in publieke handen.”

Daar komt bij dat Lilian Marijnissen, fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer, op vrijdag 3 februari in Groningen is om te praten over haar nieuwe boek ‘De Winst van Eerlijk Delen’. Dat boek gaat onder meer over het belang van democratische controle op nutsvoorzieningen zoals energie.