RUG mag ‘complotdocent’ ontslaan van rechter

nieuws
Foto: Wutsje / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17987351

De Rijksuniversiteit Groningen mag het contract met docent cognitieve wetenschappen Tjeerd Andringa per 1 maart ontbinden. Dat heeft de kantonrechter in Groningen bepaald. Dat meldden De Volkskrant en de Universiteitskrant donderdagmiddag, op basis van een onderzoeksrapport naar de activiteiten van Andringa.

De twee media kregen een extern onderzoeksrapport naar Andringa in handen, na een beroep op de Wet Open Overheid. Het onderzoek naar de docent werd afgelopen zomer al afgerond. In het rapport wordt geconcludeerd dat het onderwijs van Andringa niet voldeed aan de academische standaarden. Ook zou er onvoldoende sprake zijn van een veilige leeromgeving.

De docent kwam begin vorig jaar in opspraak door een publicatie van de Ukrant. Andringa zou onwetenschappelijke claims en complottheorieën aan hen hebben opgedrongen in zijn lessen en tijdens discussies in zijn woning. De RUG zette de docent begin vorig jaar al op non-actief en stelde een extern onderzoek in naar Andringa.

Op basis van dit onderzoek, wat afgelopen zomer al aan de universiteit werd gepresenteerd, besloot de RUG definitief afscheid te nemen van Andringa. De docent was het daar niet mee eens en stapte naar de rechter. Deze gaf de universiteit gelijk in haar beslissing. Andringa verzette zich in eerste instantie tegen ontslag, maar voor dit ontslag is volgens de kantonrechter genoeg grond. De rechter vindt dat er een dusdanig verschil is tussen de docent en de universiteit in haar visie op hoe een docent moet werken op de universiteit, dat een arbeidsverhouding niet meer mogelijk is.

Andringa reageerde donderdagmiddag op de beslissing van de kantonrechter in een 42-minuten durende Youtube-video, onder de titel “Canceling: Het onderwijsniveau dat leidde tot ontslag”. De docent houdt aan dat hij zijn studenten slechts zelfstandig wilde laten denken en dat zijn ‘cancelling’ slechts een gevolg is van de onderwijsbureaucratie. Zijn studenten zouden juist vaak positief reageren op zijn manier van onderwijs geven.