Politieke partijen over betaald parkeren: “Qua communicatie hoeven we geen schoonheidsprijzen uit te delen”

nieuws
Foto: FranckinJapan via Pixabay

De communicatie over de invoering van het betaald parkeren in de wijken Hoornse Meer en Corpus den Hoorn had beter gemoeten. Dat stellen de fracties van de PvdA en Stadspartij 100% voor Groningen. Raadslid Rita Pestman van de PvdA: “We hoeven geen schoonheidsprijzen uit te delen.”

Dezelfde Pestman had het onderwerp op de kaart gezet. “Op 1 maart wordt er betaald parkeren ingevoerd in de wijken Hoornse Meer en Corpus den Hoorn. In deze wijken zitten ook zorginstellingen waar veel personeel werkzaam is. Vanaf 1 maart moeten zij gaan betalen voor hun woon-werk-verkeer. Die kosten zijn voor deze werknemers niet te dragen. De signalen die wij als fractie binnenkrijgen is dat zorgpersoneel ook vertrekt en aan het werk gaat in gebieden waar het betaald parkeren niet speelt. Ik wil graag van de wethouder weten wat hij doet om de noodzakelijke zorg die gegeven moet worden niet in gevaar te brengen.”

Wethouder Broeksma (GroenLinks): “Met Maartenshof hebben we een oplossing tot maatwerk weten te realiseren”
Wethouder Philip Broeksma van Verkeer: “Laat ik voorop stellen dat de zorgverlener heel belangrijk is. Waar we het hier over hebben zijn twee typen problematiek. Je hebt het over zorgverleners die van hun huis naar hun werk rijden, maar je hebt het ook over zorgverleners die van werk naar werk gaan. En u heeft mij dit al vaker horen zeggen, betaald parkeren bestaat al heel lang in de gemeente Groningen. We staan nu voor het punt dat dit ingevoerd gaat worden in de laatste twee woonwijken in onze gemeente. Om uw vraag concreet te beantwoorden. We zijn in gesprek met de zorginstellingen. Met Maartenshof hebben we inmiddels een oplossing tot maatwerk weten te realiseren. Met TSN zijn we nog in gesprek. Ook zijn we in gesprek met andere instellingen.”

“Goldenticket beschikbaar stellen”
Broeksma wijst erop dat het elders in de stad goed is opgepakt: “U refereert in uw vragen naar steunkousen die in elke wijk wel ergens moeten worden aangetrokken. In de gemeente is er al veel betaald parkeren. In de eerste schil, de tweede en vanaf 1 maart ook in de volledige derde schil. Bij eerdere uitbreidingen van het betaald parkeren is dit geen probleem geweest. En er zijn ook passende oplossingen. Er kan gebruik worden gemaakt van de fiets, de snorfiets of van de bezoekersvergunning van de cliënt die bezocht wordt. Wat wij als gemeente gaan doen is dat we meer uren beschikbaar stellen voor de bezoekersvergunning voor de cliënt. Daarnaast wordt er nagedacht over het opzetten van een spoedteam dat vanuit de zorginstelling direct noodzakelijke zorg gaan leveren. Zij krijgen dan een goldenticket. U moet dat vergelijken met een huisarts die altijd en overal snel ergens moet kunnen zijn. Hierover zijn we in gesprek met TSN. Maar we zijn ook in gesprek met onderwijsinstellingen.”

Rita Pestman (PvdA): “Wanneer bent u er uit met TSN?”
Pestman: “Ik vind het heel fijn om te horen dat er een oplossing is voor de Maartenshof. Maar wat ik wil meegeven: in andere delen van de stad kan betaald parkeren zijn, maar deze situatie is voor de werknemers die juist hier in deze wijken aan het werk zijn nieuw. U weet ook dat de arbeidsmarkt oververhit is. Mensen gaan snel weg. Kunt u aangeven op welke termijn u er uit bent met TSN?”

Amrut Sijbolts (Stadspartij 100% voor Groningen): “Hadden we niet eerder met mensen in gesprek gemoeten?”
Dat kan op een interruptie rekenen van fractievoorzitter Amrut Sijbolts van Stadspartij 100% voor Groningen: “Het is heel terecht dat de PvdA dit probleem aankaart. Maar toont dit niet aan dat als we eerder met mensen in gesprek waren geweest, dat we deze zorgen nu niet hadden gehad?” Pestman: “Volmondig ja. Er is een communicatieprobleem. In 2021 is het besluit genomen. Als je eerder had gecommuniceerd dan had je een heel ander verhaal gehad.”

Rita Pestman: “Er hoeven hier geen schoonheidsprijzen uitgedeeld te worden”
Sijbolts: “Ik bedoelde het net iets anders. Dat door eerst in gesprek te gaan met bewoners en instellingen en dan pas als gemeenteraad een besluit te nemen.” Pestman: “Ook eens. Er worden hier geen schoonheidsprijzen uitgedeeld als het gaat om communicatie.”

Wethouder Broeksma: “Met TSN kunnen we er op elk moment uit zijn”
Wethouder Broeksma: “Ik verwacht dat we met TSN er op elk moment uit kunnen zijn. Voor uw beeldvorming, geef ons een lijst en kentekens en het komt goed. Met Maartenshof zijn we sinds de zomer in gesprek, en dit is de laatste dagen in een stroomversnelling gekomen, waarbij we tot een resultaat zijn geraakt.”

Etkin Armut (CDA): “Teleurgesteld in College dat er opnieuw politieke druk nodig is om tot oplossingen te komen”
Raadslid Etkin Armut van het CDA: “Dit probleem speelt ook bij verschillende onderwijsinstellingen. Eerder hebben we vragen gesteld over praktijkschool De Bolster waarbij de wethouder maatwerk beloofde. De school heeft meer parkeervergunningen nodig, en wanneer dit niet gebeurd dan is de school bang dat leraren noodgedwongen vertrekken omdat ze de kosten voor het parkeren niet kunnen betalen. Ondanks de toezegging begrijpen wij dat het verzoek van De Bolster toch is afgewezen, terwijl de tijd begint te dringen. Wij zijn teleurgesteld in het College en we vinden het jammer dat er opnieuw politieke druk nodig is.”

Wethouder Broeksma: “Ook met De Bolster zijn we tot een oplossing gekomen”
Broeksma: “We zijn al tijden in gesprek met De Bolster. We hebben ook helder voor ogen wat de problematiek is, en het goede nieuws is dat we er sinds kort uit zijn met De Bolster. En ook met andere partijen zijn we inmiddels tot een oplossing gekomen. In uw vragen benoemt u de maatschappelijke parkeervergunning. Officieel is deze er nog niet, want uw raad moet hier nog mee instemmen. Tot slot wil ik u meegeven dat het betaald parkeren niet is bedoeld om de gemeentekas te spekken. Het is bedoeld om een gedragsverandering te realiseren, en om de openbare ruimte te herwinnen en op een goede manier te herinrichten.”