Nijboer: ‘Eerst oor te luister leggen in Groningen voor reactie Kamer op rapport gasenquête’

nieuws
Foto: PvdA

Als het aan Tweede Kamerlid Henk Nijboer (PvdA) ligt, legt de vaste commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer eerst een dag haar oor te luister bij de inwoners en organisaties in de provincie Groningen voordat er een reactie vanuit de Kamer komt op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen.

Nijboer pleit voor het bezoek van de Kamerleden, omdat Groningers een inbreng verdienen bij een gedegen reactie vanuit de Kamer: “Een van de conclusies is immers dat er veel te weinig is geluisterd naar Groningers.”

Als het aan Nijboer ligt, organiseert de Tweede Kamer op korte termijn een bezoek aan de provincie voor de luisterronde.