Monumentenwacht viert vijftigjarig bestaan

nieuws
Rijksmonument aan de Zoutstraat in de gemeente Groningen

De Monumentenwacht bestaat op 23 februari precies vijftig jaar. Dat wordt ook in Groningen gevierd.

Op donderdag 23 februari, klokslag 10 uur in de ochtend, onthullen in alle twaalf provincies levensgrote geveldoeken aan twaalf markante monumentale gebouwen. In Groningen gaat het om Pakhuis Libau aan de Hoge der A 5.

De Monumentenwacht werd opgericht met als doel het mogelijk verval en kostbare restauraties van historische bouwwerken te voorkomen, door regelmatig inspecties te verrichten en kleine herstelwerkzaamheden uit te voeren. De oprichters waren er namelijk achter gekomen dat zeker twee derde van alle grote restauraties werden veroorzaakt door achterstallig onderhoud. Door op tijd preventieve maatregelen te nemen, kon de Monumentenwacht verval en kostbare restauraties voorkomen.

Het bestand in de provincie Groningen bestaat nu uit ruim 800 abonnees. Het gaat om eigenaren van boerderijen, woonhuizen, borgen, molens en veel kerken. De Monumentenwacht in Groningen houdt zich tegenwoordig veel bezig met onderhoud, veroorzaakt door schade vanwege de aardbevingen.

.