Magneetvissen blijft in gemeente verboden: “Het is een optelsom aan nadelen”

nieuws
Een lading fietsen, opgevist bij het Groninger Museum

Magneetvissen in de gemeente Groningen blijft verboden. Dat heeft wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) van Beheer en Onderhoud woensdag laten weten.

Wijnja reageerde daarmee op vragen van de fractie van D66, die mede namens Stadspartij 100% voor Groningen waren ingediend. Raadslid Andrea Poelstra van D66: “Het opruimen van afval heeft een hoge prioriteit. Afval heeft ook waarde en met de opbrengst die dit oplevert kunnen we anderen weer helpen. Het magneetvissen mag wel in Amsterdam maar wordt hier in Groningen niet toegestaan. Maar wij zien geen verschil tussen de beide steden. Daarom zijn we benieuwd of het gemeentebestuur alsnog mogelijkheden ziet om opruimacties veilig te kunnen faciliteren, of dat we er voor kiezen om toch de kop in het zand te steken.”

Wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks): “Ik begrijp de teleurstelling”
Wethouder Wijnja: “De vragen die u stelt passen heel goed in de week van de Circulaire Economie, die deze week plaats vindt. Op dit moment is het in Groningen verboden om magneet te vissen. Daar zijn we ook niet uniek in. In Amersfoort en Nijmegen is het ook verboden. Toch kan ik de oproep van u best wel begrijpen. Het opruimen van afval sluit immers aan bij de opgave die hoort bij de Circulaire Economie. Daarnaast wordt het water schoner en wordt er met de actie waar u op doelt, geld opgehaald voor de Voedselbank. Een heel mooi initiatief, en daarom begrijp ik de teleurstelling.”

“Historische vondsten mogen niet van hun plek worden gehaald”
De wethouder vertelt verder: “Toch hebben we als gemeentebestuur een afweging gemaakt omdat we ook heel duidelijk nadelen zien. Bijvoorbeeld niet alles wat opgevist wordt, wordt opgeruimd. Dan kun je zeggen daar zijn afspraken over te maken maar de praktijk is weerbarstiger. Daarnaast zijn er andere risico’s. Zo kan er met het magneetvissen schade worden toegebracht aan kabels en leidingen die bijvoorbeeld bij bruggen op de bodem liggen. Ook heeft een magneet een sterk magnetisch veld waarmee schade kan worden veroorzaakt. En er bestaat de kans dat er historische vondsten worden gedaan die niet van hun plek mogen worden gehaald, behalve onder hele strenge voorwaarden.”

“Wij zien meer nadelen dan voordelen”
“En er is de kans op de vondst van explosieven. Tijdens de bevrijding van Stad in april 1945 is er hevig gevochten in en rond de stad. De kans is aanwezig dat er explosieven worden gevonden. De gemeente is in het bezit van de werkboot Rodina waarmee afval uit het water wordt gehaald. De medewerkers op deze boot hebben een speciale training gevolgd hoe ze explosieven kunnen herkennen en welke procedures ze in zo’n geval moeten volgen. Al die dingen bij elkaar opgeteld brengt dat wij meer nadelen dan voordelen zien. Ook een tijdelijke vergunning zien wij niet als een haalbare optie, omdat het teveel vraagstukken met zich mee brengt.”

Andrea Poelstra (D66): “Kunnen bepaalde mensen niet een certificering krijgen?”
Poelstra: “Maar nu is het in Amsterdam wel mogelijk. Kunnen naast de medewerkers van de gemeente ook niet bepaalde mensen een certificering krijgen zodat ze het water in Groningen schoner maken?” Wijnja: “U maakt een vergelijking met Amsterdam, en ik weet niet hoe de situatie daar is. Vast staat dat wij geen uitzondering willen maken. De optelsom aan nadelen laat ons concluderen dat het niet verstandig is, en dat het ook blijft bij deze afweging.”