Lefier past toewijzingsbeleid studentenkamers aan; meer keus voor bewoners en verenigingen krijgen meer ruimte

nieuws
Foto via Google Maps - Streetview

Woningcorporatie Lefier haalt het ‘vrij hospiteren’ dit jaar weg uit nog eens tweehonderd studentenkamers in Groningen. De woningcorporatie komt met de aanpassing, na overleg met studentenhuurdersvereniging Grobos.

Lefier paste het beleid rond toewijzing van haar studentenkamers in 2021 al aan voor zo’n 250 huizen in haar bestand. Bewoners van huizen mogen daar sinds april van dat jaar niet meer zelf met een medebewoner aankloppen bij de corporatie, maar moeten kiezen uit een lijst die Lefier hen aandraagt.

Bij ongeveer tweehonderd studentenkamers geldt straks ook dat ze via hospiteren via inschrijfduur een nieuwe huisgenoot mogen kiezen. Bij deze eenheden wordt de kamer nu op basis van inschrijfduur toegewezen. Daardoor hebben kamerhuurders nu geen invloed op hun nieuwe medebewoners, maar straks dus wel.

De bewoners van de studentenhuizen konden tot nu toe kiezen uit een lijst met tien potentiële huurders. Er komen nu twintig namen op de lijst, waardoor de bewoners meer keus hebben voor een nieuwe buurman of -vrouw. Ook studentenhuizen waar bewoners hun voorzieningen met slechts één persoon delen, mogen voortaan kiezen uit een lijst die Lefier aandraagt.

Studenthuisbewoners krijgen daarnaast meer mogelijkheden om te onderzoeken wie van de twintig reageerders het beste in hun huis past. Potentiële huurders krijgen meer informatie over de aangeboden kamer, maar tegelijk kunnen zij ook informatie over zichzelf verstrekken aan de andere bewoners van het studentenhuis.

Vindicat en Albertus krijgen meer speelruimte

Lefier haalt daarnaast kamers weg van verhuurdersplatform ROOM (waar studenten kunnen reageren op de kamers van Lefier) die in verenigingshuizen zitten. Daarmee krijgen leden van Vindicat en Albertus op meer plekken de mogelijkheid om af te zien van ‘kiezen uit de lijst’. De verenigingsleden moeten wel ingeschreven staan op het verhuurdersplatform.

Stap voor stap ingevoerd

Het nieuwe beleid van Lefier wordt stap voor stap ingevoerd. Voordat het nieuwe beleid gaat gelden voor een studentenhuis, krijgen de andere bewoners eerst bericht van de corporatie. Tot die tijd blijven de huidige regels van toepassing.