Gemeente presenteert nieuwe Economische Agenda

Het stimuleren van de energietransitie, de gezondheidseconomie en de digitale economie. Dat zijn de centrale thema’s va de Economische Agenda 2023-2026, die de gemeente Groningen deze woensdag heeft gepresenteerd.

De Economische Agenda beschrijft hoe de gemeente de komende jaren met haar partners samenwerkt aan een toekomstbestendige economie voor haar bedrijven en inwoners. De nadruk ligt verder op het maatschappelijk verantwoord ondernemen – zowel sociaal als circulair. Uitgangspunt is dat het stimuleren van economische groei en werkgelegenheid bijdraagt aan groene en eerlijke welvaart voor alle inwoners van Groningen – en daarbuiten.

De Groningse economie presteert bovengemiddeld: de werkgelegenheid is de afgelopen drie jaar toegenomen met meer dan 12.000 banen. Groningen heeft een grote aantrekkingskracht op ondernemers en talent uit binnen- en buitenland. De gemeente ondersteunt ondernemers, bedrijven en kennisinstellingen die gericht zijn op innovatief ondernemen.

Het college wil het midden- en kleinbedrijf helpen om hun concurrentiepositie te versterken en verder werken aan groene en duurzame bedrijventerreinen. Ook wil de gemeente inzetten op de verbinding tussen bedrijven en organisaties binnen de publieke gezondheidszorg, zoals ziekenhuizen, jeugdzorg en fysiotherapie.

Wethouder Carine Bloemhoff: “We willen zoveel mogelijk betekenisvol werk bieden. Daarom zetten we expliciet in op het werven en opleiden van praktijk- en mbo-geschoolde medewerkers.”