Faculteiten RUG nemen maatregelen in strijd tegen fraude chatbot ChatGPT

nieuws
Foto: Joshua Woroniecki via Pixabay

Faculteiten van de Rijksuniversiteit Groningen nemen extra maatregelen om nieuwe vormen van fraude tegen te gaan vanwege de opmars van chatbot ChatGPT. Daarover schrijft de UKrant dinsdag.

Bij de Faculteit der Letteren wordt vanaf komend studiejaar een wijziging ingevoerd in de Onderwijs- en Examenregeling. Zo krijgen docenten de mogelijkheden om bij vermoedens van fraude in geschreven werk de student uit te nodigen voor een mondelinge overhoring. “Als er een vermoeden is dat iemand een stuk niet zelf heeft geschreven, omdat bijvoorbeeld onduidelijk is hoe diegene aan informatie komt, of het overduidelijk niet zelf geschreven is, dan kan dit een uitweg bieden”, laat Joost Keizer van de faculteit weten.

Elkaar versterken
Op andere faculteiten wordt nagedacht over welke stappen genomen moeten worden, hoewel men ook vindt dat de insteek van ChatGPT niet verboden kan worden. Zo zegt men op de Faculty of Science and Engineering dat andere toetsvormen wellicht op sommige vlakken nodig zijn, maar dat ChatGPT ook juist ingezet kan worden als een didactische tool. Ook andere opleidingen denken na in welke vorm ChatGPT het onderwijs kan versterken. Op de opleiding rechten wordt overwogen om thuiswerkopdrachten voortaan plaats te laten vinden in een gecontroleerde omgeving of door de opdrachten te vervangen door mondelinge tentamens.

ChatGPT
ChatGPT is een prototype van een chatbot met kunstmatige intelligentie, ontwikkeld door OpenAI en gespecialiseerd in het voeren van gesprekken met een gebruiker. De slimme chatbot is bijvoorbeeld in staat om teksten te herschrijven, om samenvattingen te maken en om uitleg te geven over bepaalde onderwerpen.