Betaalbaar Water: tarieven waterschap kunnen omlaag

nieuws
De waterberging Dijken-Bakkerom is dinsdag vol. Foto: waterschap Noorderzijlvest

Waterschapspartij Betaalbaar Water heeft het bestuur van waterschap Noorderzijlvest opgeroepen om de belastingtarieven niet te verhogen.

Het Waterschap laat voor dit jaar de tarieven met zo’n tien procent stijgen, vanwege de gestegen kosten. Jack Lindeman van Betaalbaar Water wil dat het waterschap dit niet afwentelt op de belastingbetaler, maar ook zijn eigen rol onderzoekt.

Volgens Lindeman kan veel geld worden bespaard als de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s meer gaan samenwerken of zelfs fuseren. Ook vindt hij dat het vorig jaar teveel ontvangen belastinggeld ingezet moet worden voor tariefsverlaging.

Betaalbaar Water vindt dat Noorderzijlvest zich duidelijker moet uitspreken tegen iedere gaswinning. Bovendien moet de gemeente meer doen aan het opvangen van regenwater en moeten de lobbyzetels (geborgde zetels) uit het waterschap verdwijnen, omdat die niet kunnen worden afgerekend op eventueel wanbeleid.

De waterschapsverkiezingen vinden plaats op 15 maart, gelijktijdig met de provinciale verkiezingen. Er doen elf partijen aan mee.