Telefoonnummer geluidsoverlast krijgt geen nieuw leven: “Wat draagt het bij als je de huid vol wordt gescholden?”

nieuws
Foto: Noah van Doorn

Wethouder Manouska Molema (GroenLinks) van Evenementen is niet van plan om het gemeentelijk telefoonnummer dat gebeld kan worden bij geluidsoverlast van evenementen nieuw leven in te blazen. Dat liet Molema woensdagmiddag weten.

Molema reageerde daarmee op vragen van raadslid Irene Huitema van de PvdA. Huitema: “De Ombudsman heeft onlangs uitspraken gedaan. Inwoners die digitaal niet vaardig zijn, en geluidsoverlast ervaren, moeten op een laagdrempelige manier een melding kunnen maken. Ik ben benieuwd wat het gemeentebestuur hier mee gaat doen?”

Wethouder Manouska Molema (GroenLinks): “Bewoners die overlast ervaren kunnen de evenementenorganisator bellen”
Wethouder Molema: “Wij zijn op de hoogte van de uitspraken van de Ombudsman. We sturen binnenkort ook een reactie op deze uitspraken. U vraagt of wij het gemeentelijk telefoonnummer kunnen herinvoeren voor geluidsoverlast. Daar kiezen wij bewust niet voor om dat te doen. Wanneer een evenement gehouden wordt ontvangen directe buurtbewoners een brief met daarin een telefoonnummer van de evenementenorganisator. Dit nummer kunnen ze bellen wanneer ze geluidsoverlast ervaren. Als gemeente willen we dit telefoonnummer ook publiceren op onze website. Zodat buurtbewoners die niet een brief krijgen ook de mogelijkheid hebben om gewag te maken wanneer zij overlast ervaren. Als gemeente vinden we het belangrijk om breed in te zetten op een digitale dienstverlening waarmee we zoveel mogelijk mensen kunnen helpen.”

Irene Huitema (PvdA): “Mensen die digitaal niet vaardig zijn worden hier niet mee geholpen”
Huitema: “Maar mensen die niet digitaal vaardig zijn, die worden hiermee niet geholpen als zij overlast ervaren.” Molema: “Deze mensen kunnen zich melden bij de evenementenorganisator. Daarnaast kunnen zij de volgende dag, tijdens kantoortijden, met de gemeente bellen. In het verleden is er inderdaad geëxperimenteerd met een apart telefoonnummer, dat in de lucht was tijdens evenementen, maar daarbij zagen we dat het lastig is om er een goede bereikbaarheid op na te houden.”

Janette Bosma (Partij voor de Dieren): “Schuif je de verantwoordelijkheid nu niet af?”
Fractievoorzitter Amrut Sijbolts van Stadspartij 100% voor Groningen: “Vorig jaar zomer hebben we hier ook vragen over gesteld. Toenmalig wethouder Chakor (GroenLinks) liet toen weten dat het telefoonnummer wordt afgeschaft om daarmee de dienstverlening in de richting van bewoners te verbeteren. Maar het is toch belangrijk dat mensen altijd de gemeente kunnen bellen? De vraag is ook of een evenementenorganisator de juiste persoon is om de overlast bij te melden. Zo iemand gaat over zijn eigen evenement, waardoor je het als het ware afschuift. Wij vragen of er actie kan worden ondernomen.” Huitema: “U zegt dat mensen de volgende dag een overlastmelding telefonisch kunnen doorgeven, maar het is toch belangrijk dat dit ten tijde van het moment doorgegeven kan worden?” Raadslid Janette Bosma van de Partij voor de Dieren: “Ik ben het eigenlijk wel eens met meneer Sijbolts en mevrouw Huitema. Schuif je de verantwoordelijkheid op deze manier niet af naar een commerciële instelling?”

Wethouder Manouska Molema (GroenLinks): “Wat draagt het bij als iemand de huid vol wordt gescholden?”
Molema: “Wat we als gemeente doen is dat we altijd de geluidsoverlast meten. Dat iets binnen de norm is, betekent nog steeds dat mensen er hinder van kunnen ondervinden. Bewoners krijgen in de aanloop naar een evenement een bericht bij wie ze terecht kunnen. Wat we zien is dat digitale meldingen goed geregistreerd worden. Wat we daarnaast hebben gezien is dat ten tijde van het telefoonnummer dezelfde mensen ook hun melding digitaal konden indienen. De telefoongesprekken resulteerden regelmatig in scheldpartijen in de richting van de gemeenteambtenaar. Ik ben het er mee eens dat inwoners zich altijd moeten kunnen melden, maar als het effect is dat iemand de huid wordt vol gescholden, dan draagt het niet bij aan een oplossing. Bovendien, als je overlast ervaart kun je ook de politie bellen. Daarom zijn we van plan om niet een specifiek telefoonnummer in het leven te roepen.”