Nog altijd geen vergunning aangevraagd voor Hyperloop Meerstad, gemeente wil duidelijkheid

nieuws
Foto: Annelies van Santen.

De gemeente Groningen wil dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt rond de realisatie van Hyperloop Meerstad. Het bedrijf dat de Hyperloop wil gaan bouwen heeft nog altijd geen vergunning aangevraagd.

De fracties van Partij voor het Noorden en Stadspartij 100% voor Groningen hadden vragen gesteld aan het gemeentebestuur. Zo wilde men bijvoorbeeld weten hoe lang het gaat duren voor er een vergunning wordt afgegeven. Het gemeentebestuur schrijft: “De betreffende vergunning is nog steeds niet aangevraagd. Het bedrijf achter de hyperloop, Hardt/EHC, verwacht hier nog zeker een jaar voor nodig te hebben aangezien alle tijd en energie nu uitgaat naar de testbaan in Veendam, die dit jaar gerealiseerd wordt. Wij zijn al, en blijven ook, in gesprek met Hardt/EHC om de urgentie en voortgang te bespreken. We hebben in de loop van dit jaar duidelijkheid nodig over het vervolg omdat we na de zomer het bestemmingsplan voor het zonnepark en de landschappelijke inrichting van Meerstad Noord in procedure gaan brengen.”

Bodemonderzoek
De gemeente geeft verder aan dat er geen afspraken zijn gemaakt over een eventuele financiering van het project als het Europese innovatiefonds EIC Accelerator Fund niet bereid is om de vereiste 15 miljoen euro op tafel te leggen. Ook hadden de fracties gevraagd of de bodem wel geschikt is voor zo’n project. Volgens betrokkenen is de grond van slechte kwaliteit voor een dergelijk infrastructureel project. Het gemeentebestuur: “Bij ons is niets bekend over dat deze grond mogelijk ongeschikt zou zijn voor de bouw van een dergelijk project. Eventueel bodemonderzoek ten behoeve van de constructie maakt deel uit van de vergunningaanvraag. Die aanvraag is dus nog niet ingediend.”

Hyperloop
De hyperloop is een soort vacuümtrein die met een snelheid van 700 km door luchtledige pijpen schiet. Deze innovatieve vorm van vervoer is naast razendsnel ook zeer energiezuinig en wordt genoemd als het nieuwe vervoermiddel van de toekomst. Aanvankelijk was het de bedoeling dat een testbaan in de zomer van 2023 geopend zou worden in Meerstad. Het initiatief komt van Hardt Hyperloop, een door studenten uit Delft opgericht bedrijf dat zich bezighoudt met het ontwikkelen van het hyperloopsysteem in Europa. Hardt won in 2017 een internationale competitie uitgeschreven door Elon Musk.