Nationaal Coördinator Groningen: “Niet altijd voldoende geluisterd, we zijn te bureaucratisch”

nieuws
Nationaal Coördinator Groningen Regina Bouius-Riemersma. Foto: NCG

De versterking aanpakken, bezwaren versneld afhandelen en de regelgeving vereenvoudigen. Dat zijn de doelen van de Nationaal Coördinator Groningen voor 2023. In een open brief, die maandag werd gepubliceerd, kijkt de NCG ook naar zichzelf.

Sinds afgelopen herfst is Regina Bouius de Nationaal Coördinator Groningen. In de brief schrijft zij: “Ik heb de afgelopen weken gesproken met honderden mensen bij wie de, kans op, aardbevingen hun leven bepaalt. Ik heb kennisgemaakt met, en de verhalen gehoord van eigenaren, bewoners, ondernemers en bewonersbegeleiders. Hierdoor ben ik ervan overtuigd dat het mijn taak is om ervoor te zorgen dat NCG haar plek inneemt naast u als bewoner.”

“De Nationaal Coördinator Groningen heeft niet altijd voldoende naar u geluisterd”
In de eerste maanden is het Bouius duidelijk geworden dat het qua regelgeving anders moet: “De afgelopen jaren zijn door de overheden veel verschillende spelregels gemaakt. Hierdoor werd het er voor u niet duidelijker en gemakkelijker op. NCG heeft niet voldoende naar u geluisterd en daardoor kreeg u misschien niet wat u nodig had. U en NCG zitten teveel vast aan regels die soms moeilijk uit te voeren zijn. Dit wil ik graag veranderen. En daarom zet ik graag een stap, zodat wij niet langer tegenover u staan maar écht naast u komen te staan.”

“Inwoners vinden ons te bureaucratisch”
Bouius: “Te veel bewoners voelen zich genoodzaakt om in bezwaar en beroep te gaan tegen besluiten van NCG. Dat past bij het beeld dat veel inwoners hebben van onze organisatie: bureaucratisch en soms geen inhoudelijk goede adviezen die als rechtvaardig worden ervaren. Dat kan gaan om adviezen van kostendeskundigen of ingenieursbureaus of fouten in het versterkingsproces zelf. Dat zien inwoners, maar ik hoor het ook van mijn collega’s. Ze signaleren het, maar alsnog lopen ze er soms in vast. Ik zie het als een onbedoeld gevolg van het bedachte systeem.”

“Ik kan niet wachten op het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie”
De Nationaal Coördinator Groningen verwacht dat 2023 verschillende veranderingen zal brengen: “Het rapport en de aanbevelingen van de Parlementaire Enquêtecommissie volgen later dit jaar. De aanbevelingen zullen hopelijk een positief effect hebben op het gasbevingsdossier en daarmee ook op NCG. Ik kan en wil echter niet wachten op de uitkomst van de parlementaire enquête. Elk adres en huis waar we vandaag werken is weer een gezin en een thuis. Er zijn nu al verbeteringen mogelijk die niet kunnen of hoeven wachten.”

“Beter bereikbaar en aanspreekbaar zijn”
In de open brief geeft Bouius aan dat de NCG zich wil blijven richten op de versterking en het halen van de doelen volgens de gestelde planning. Ook zullen bezwaren versneld worden afgehandeld. Maar er gaat meer gebeuren: “Onder mijn leiding heb ik een team opgericht dat vastgelopen dossiers vlot kan trekken. Ook zijn er verzoeken gedaan voor maatwerk rond schrijnende gevallen. Deze schrijnende situaties en leefomstandigheden van deze bewoners en gezinnen worden versneld opgepakt en daar ga ik of een van mijn directeuren persoonlijk op bezoek.” Daarnaast wil de NCG de communicatie verbeteren, gaat een extern bureau de planning doorlichten en verbeteren en wil men veel beter bereikbaar en aanspreekbaar zijn: “De menselijke maat, een vertrouwd gezicht.”

“Achterom kijken heeft weinig zin”
Bouius: “Het is mijn doel om samen te werken met iedereen die net als ik en mijn collega’s naast de bewoner wil gaan staan. Geen vergaderingen over wie waarvan is, maar gewoon aan de slag. Met uw gemeente, uw provincie, IMG en alle overige instanties waar u mee te maken heeft. Ik doe dat in het belang van de inwoner. In uw belang. Vanuit de gedachte dat u bij één loket of aanspreekpunt terecht kunt en dat wij als overheden achter de schermen voor u aan de slag zijn. Achterom kijken heeft weinig zin. Graag kijk ik samen met u vooruit om beter verder te gaan.”