Nationaal Coördinator Groningen: “Alle doelstellingen voor 2022 gerealiseerd”

nieuws
Een versterkingsoperatie tot aardbevingsbestendige woningen in Ten Boer. Foto: Sebastiaan Scheffer

De Nationaal Coördinator Groningen heeft alle doelstellingen die voor 2022 gesteld waren, gerealiseerd. Dat laat de NCG maandag weten op haar website.

Voor 2022 waren er vier jaardoelstellingen vastgesteld: het aantal uit te voeren opnames en beoordelingen, het aantal te versterken adressen en het aantal adressen waarvoor in 2022 duidelijk moest zijn dat ze voldoen aan de landelijke veiligheidsnorm. Daarvan blijkt nu dat al deze doelstellingen behaald zijn. Nationaal Coördinator Regina Bouius: “We zijn blij met dit resultaat. Vooral voor onze medewerkers is het goed om te zien dat het harde werken vruchten afwerpt. Dat we, ondanks een aantal tegenslagen, er samen voor gezorgd hebben dat we 2022 goed kunnen afsluiten.”

Regina Bouius: “De vaart erin houden”
Bouis is zich bewust dat veel inwoners de resultaten waarschijnlijk anders zullen ervaren: “Ondanks de goede resultaten over 2022, zien zij dat nog niet terug in hun eigen situatie. Voor ruim 8.000 adressen in de versterkingsopgave geldt dat hun woning of hun bedrijfspand, hun zorginstelling of school voldoet aan de landelijke veiligheidsnorm. Dat is mooi, maar het betekent ook dat voor ruim 19.000 adressen geldt dat het versterkingstraject nog niet is afgerond. Ook deze bewoners van het aardbevingsgebied willen we zo snel mogelijk zekerheid en perspectief bieden. Door vaart te houden in de versterkingsopgave, maar zeker ook door te luisteren naar hun verhaal en aan te sluiten bij hun behoeftes.” Bouis herhaalt nog eens dat er gestreefd wordt om minder bureaucratisch te werk te gaan en om knelpunten sneller dan voorheen op te lossen.

Cijfers
Wat betekenen de cijfers precies? Van de 27.234 woningen hebben nu 8.065 woningen een veiligheidsnorm gekregen. In totaal zijn er 3.326 woningen versterkt, waarvan duizend woningen in het laatste jaar. Dat zou betekenen dat de gezinnen van 19.000 woningen nog wachten op de versterkingsoperatie, waarbij het NCG wel direct aangeeft dat waarschijnlijk 12.000 woningen daadwerkelijk versterkt moeten gaan worden.