Impact gaswinningsproblematiek op Groningers onverminderd groot: ‘Gebrek aan verandering is zorgelijk’

nieuws

Schade aan huizen en het stelsel van regelingen rond de versterkingsoperatie in Groningen blijven onverminderd een zware wissel trekken op het leven van gedupeerde Groningers. Volgens het derde faserapport van onderzoeksgroep Gronings Perspectief is het gebrek aan verandering is zorgelijk.

De onderzoekers hebben in 2021 en 2022 68 interviews afgenomen bij bewoners en professionals en vier vragenlijst-metingen uitgezet onder een panel van Groningers.

“Over het beeld dat uit de interviews en vragenlijsten naar voren komt kan geen misverstand bestaan. Het gebrek aan verandering is zorgelijk”, stelt onderzoeksleider Michel Dückers. “Schade aan huizen, procedures waar mensen mee worden geconfronteerd en – zoals nu blijkt – het versterkingsprogramma, hebben doorlopend een grote impact op bewoners van Groningen. Bewoners, maar ook professionals en vele andere betrokkenen die wij spreken, zien dat de gewenste verbetering uitblijft.”

Volgens Dückers werkt de schade aan huizen ook door in de wijze waarop bewoners kijken naar actuele ontwikkelingen. “De laatste resultaten bevestigen dat mensen met meervoudige schade zich na de Russische inval in Oekraïne en de stijging van de energieprijzen meer zorgen zijn gaan maken over hun persoonlijke financiële situatie en de toekomstige besluitvorming over de gaswinning.”

De parlementaire enquête draagt daar niet positief aan bij. Tijdens de periode van de openbare verhoren in het najaar van 2022 zijn verwachtingen onder bewoners zonder schade licht afgenomen. “Dit valt op”, besluit Dückers. “Een derde van de deelnemers met negatieve verwachtingen geeft aan nauwelijks verbetering te verwachten. Een vijfde van de mensen met negatieve verwachtingen is ronduit negatief over de overheid en gebruikt termen als incapabel, corrupt, onverantwoordelijk en vergeetachtig.”