Groninger Gasberaad: “Waarderingscijfers IMG schadeafhandeling geven onvolledig beeld”

nieuws
Een versterkingsoperatie tot aardbevingsbestendige woningen in Ten Boer. Foto: Sebastiaan Scheffer

De gepubliceerde waarderingscijfers van het Instituut Mijnbouwschade Groningen, IMG, geven een onvolledig beeld van de werkelijkheid. Dat blijkt uit onderzoek van het Groninger Gasberaad.

Het IMG publiceert met enige regelmaat waarderingscijfers voor de afhandeling van aardbevingsschade. “Over het algemeen zijn dit ruimte voldoendes”, stelt het Groninger Gasberaad. “Maar uit nieuw onderzoek blijkt dat met name bij meervoudige schades het rapportcijfer voor tevredenheid over de afhandeling flink daalt. Ook komen in het onderzoek erkende schademeldingen naar voren die al voor 2012 zijn ingediend en tien jaar na dato niet volledig zijn afgehandeld.”

“Mensen die meer dan vier schademeldingen hebben gedaan, hebben het gevoel nog jaren in de ellende te zitten”
Het Groninger Gasberaad heeft Enigma Research onderzoek laten uitvoeren naar de schadeafhandeling. “Het onderzoek geeft een inkijk in hoe de schadeafhandeling bij verschillende groepen wordt beleefd. Bij personen die drie of meer schademeldingen hebben gedaan, heerst vaker het gevoel dat de afgehandelde schade niet voor honderd procent is verholpen. Dit uit zich ook in een lager rapportcijfer. Bij schademeldingen die deel uitmaken van meer dan vier andere meldingen, vindt 51% van de gedupeerden dat de schade niet volledig is verholpen. Bij deze groep is amper vertrouwen in een toekomst zonder schade. Zij hebben het gevoel nog jaren in de ellende te zitten.”

Schadeafhandeling verloopt sneller
Het Gasberaad roept dan ook op om gedupeerden, waarbij de schade nog niet erkend is of niet volledig afgehandeld is, niet uit het oog te verliezen. “Schademeldingen staan daarbij vaak niet op zichzelf en zouden daarom ook niet als zodanig moeten worden afgehandeld.” Uit het onderzoek blijkt ook dat de snelheid waarmee schades worden afgehandeld de afgelopen jaren significant is versneld. “Bij meer dan de helft van de erkende meldingen uit de afgelopen twee jaar heeft de afhandeling in hetzelfde jaar plaatsgevonden. Voor 2021 verliep de afhandeling minder snel. Zo moest bijna zes op de tien gedupeerden langer dan een jaar wachten. Bij 21% van deze gevallen is de schade tot op heden nog steeds niet volledig hersteld.”

Vertrouwen
Bij schademeldingen die erkend zijn, maar nog niet zijn afgehandeld, loopt er voor één-derde nog een geschil, bezwaar of rechtszaak: “Bij zes op de tien schademeldingen kan men geen verwachting geven wanneer de schade volledig is afgehandeld. Dit neemt toe bij schades die vóór 2021 zijn gemeld. Verreweg de meeste ondervraagden, het gaat om 82%, verwachten dat er de komende jaren wederom schade ontstaat. Ruim de helft heeft geen vertrouwen in toekomstige schadeafhandelingen. De resultaten maken duidelijk dat achter iedere schademelding een persoon of gezin zit met een eigen verhaal en een eigen geschiedenis.”

IMG: “Onderzoek beschouwen we als een extra aanmoediging om verder te gaan op de ingeslagen weg”
Het IMG laat in een reactie weten blij te zijn met het onderzoek: “Het onderzoek van het Gasberaad biedt waardevolle inzichten. Het toont het belang van extra aandacht voor mensen die door de jaren heen met tal van instanties en meerdere schademeldingen te maken hadden. Het laat ook zien dat de huidige vaste vergoeding zoals het IMG die nu biedt, wordt gewaardeerd vanwege snelheid en duidelijkheid van afhandeling. Echter, die oplossing leent zich momenteel nog niet voor de groep met grotere schades. We zien de uitkomsten van het onderzoek dan ook als extra aanmoediging om verder te gaan op de ingeslagen weg en daarin extra stappen te zetten. Zo willen we doorgaan met het zoeken naar mogelijkheden om ook bij grotere schades forfaitaire vergoedingen toe te kennen en daarmee voor een snelle en eenvoudige afhandeling te zorgen.”