CDA: Regel buitenschoolse dagbesteding bij De Wingerd

nieuws
De Wingerd Google streetview

Het CDA wil dat er buitenschoolse dagbesteding komt voor leerlingen van De Wingerd in Hoogkerk. Op deze school zitten kinderen met een beperking.

Omdat het om speciaal onderwijs gaat kunnen de kinderen niet naar een reguliere buitenschoolse opvang. De directie van De Wingerd wil de opvang daarom zelf organiseren. Omdat het meer om dagbesteding dan opvang gaat kan dit volgens de directie gefinancierd worden uit de jeugdwet.

Volgens het stadsbestuur kan dit niet en heeft aan de school gevraagd onderzoek te doen naar een BSO + waarbij de kinderen wel terecht kunnen in de reguliere opvang.

Volgens het CDA duurt dat allemaal veel te lang en de partij heeft daarom vragen gesteld aan het stadsbestuur. “Deze kinderen hebben ook recht op een opvang op school of dichtbij huis, hiervoor moet snel een oplossing komen”, aldus CDA fractievoorzitter Jalt de Haan. “Wat ons betreft kan dit net als in andere gemeenten vanuit de jeugdwet gefinancierd worden. Plannen voor een BSO+ staan nog in de stijgers en bieden geen oplossing voor de korte termijn, terwijl er nu een grote behoefte is aan buitenschoolse opvang.”