PVV wil opheldering over conflict rond werkzaamheden Platinalaan

nieuws
Foto: WarmteStad

Een aannemer is begin deze maand begonnen met de aanleg van het warmtenet van WarmteStad aan de Plantinalaan in Vinkhuizen. Niet op 5 december (zoals vergund), maar op 1 december. Daarop volgende klachten vanuit het Wijkoverleg Vinkhuizen kwamen de relatie tussen de buurtvereniging, WarmteStad en de aannemer niet ten goede. De PVV gaat woensdag pleiten voor een oplossing.

Aannemer ‘laat zich niets vertellen’

Op donderdag 1 december 2022 begon aannemer Visser & Smit Hanab met de aanleg van het warmtenet in de Platinalaan. Tot grote verbazing van de bewoners, zo stelt het wijkoverleg. De buurt had er rekening mee gehouden dat de werkzaamheden pas na het weekend, op 5 december, zouden gaan beginnen. Het wijkoverleg haalde verhaal bij de aannemer. Die zou hebben aangegeven alvast te zijn begonnen, omdat andere werkzaamheden (aan de Goudlaan en de Siersteenlaan) eerder klaar waren dan gepland. Tijdens de werkzaamheden, die met een onderbreking van Kerst tot en met nieuwjaarsdag, geldt daarnaast een parkeerverbod. De aannemer zou met de eerdere afsluiting hebben willen voorkomen auto’s te moeten wegslepen.

Ook de klachten over buizen op de stoep werden volgens het wijkoverleg weggewuifd: “Het antwoord was ‘we laten ons niet vertellen hoe wij onze werkzaamheden moeten verrichten’”, aldus het wijkoverleg eerder deze maand. “Als het jullie niet bevalt dan kun je bij de gemeente een klacht indienen”

‘Eerder begonnen, mooi toch?’

Die suggestie nam het wijkoverleg ter harte en diende een klacht in bij de gemeente. De klacht werd doorgezet richting WarmteStad, de opdrachtgever voor de werkzaamheden. Ook daar werden de klachten niet serieus genomen, aldus de Wijkraad: “Dat is toch mooi? Dan zijn we ook eerder klaar!” en “Tja, we kunnen die te vroege afsluiting nu niet meer terugdraaien”. Ook zou WarmteStad hebben aangegeven dat het naleven van vergunningen vooral een zaak van de aannemer is. “Ze wilde er wel notie van nemen, maar daar blijft het bij”, aldus het wijkoverleg. “Een actieve benadering van de aannemer door WarmteStad is niet meteen te verwachten”

‘Regels gelden voor iedereen’

Het wijkoverleg vindt daarom dat, gezien de grote overlast die de aanleg met zich meebrengt, de aannemer en WarmteStad zich in ieder geval aan de voor iedereen geldende regels moeten houden. Daarnaast pleit het wijkoverleg nog steeds voor betere toegankelijkheid voor voetgangers tijdens de werkzaamheden. “Regels zijn namelijk belangrijk in een dichtbevolkt land en zorgen ervoor dat we enigszins aangenaam met elkaar kunnen samenleven”, besluit het Wijkoverleg.  “Regels moeten gelden voor klein, maar ook voor groot.”

PVV wil dat gemeente ingrijpt

De raadsfractie van de Partij voor de Vrijheid schaart zich achter de zorgen van de bewoners. Komende woensdag gaat de partij vragen stellen aan het gemeentebestuur over de kwestie. “De PVV vindt deze handelwijze van de aannemer Visser & Smit tamelijk onbeschoft en de reactie van warmtestad erg laconiek”, schrijft fractievoorzitter Dennis Ram. “Want zowel de aannemer als Warmtestad geven allebei de indruk dat zij de zorgen van wijkoverleg Vinkhuizen niet serieus nemen en de problemen niet willen oplossen.” De partij wil daarom weten wat het college gaat doen om de problemen tussen de aannemer, WarmteStad en het wijkoverleg op te lossen.

Reactie wethouder (update 21-12-2022):

Tijdens het Politieke Vragenuur van woensdag liet wethouder Broeksma zijn licht schijnen over de situatie: “Op 5 december zou er een afsluiting plaatsvinden van de Platinalaan. Die borden zijn eerder geleverd, maar ook eerder geplaatst dan de bedoeling was. Een bewoner diende een klacht in op 15 december. WarmteStad is in gesprek geweest met de bewoner, dus mijns inziens klopt het beeld over de houding van WarmteStad niet. We wilden zelfs ter plekke nog wel in gesprek, maar dat wilde de bewoner niet. Er is aangegeven dat we de fout betreuren. Er komt een gesprek met de aannemer over de borden en de afsluiting. De weg was nog wel open, maar dit moet gewoon niet. Daarnaast stond de afsluiting niet aangegeven op Groningen Bereikbaar, omdat ze daar geen toegang heeft. Samenvattend: we betreuren de situatie, maar we hebben (lees: WarmteStad) adequaat gehandeld. ”