PvdD en SP: ‘college moet loonkloof bij de gemeente dichten’

nieuws
Bron foto: Onidu / Flickr / CC 2.0-by-sa

De Partij voor de Dieren en de SP willen dat het college van B&W actie onderneemt om de loonkloof bij de gemeente te dichten.

De fracties willen dat het college laat onderzoeken hoe de mogelijke inkomensverschillen eruit zien bij de gemeente Groningen. Verder moet de gemeente bij een geconstateerde loonkloof maatregelen nemen om deze te dichten, aldus de PvdD en de SP.

Het salaris van vrouwen die bij de overheid werken ligt gemiddeld 6 procent lager dan bij mannelijke collega’s. Dit is ongeveer 2 euro minder per uur. De beide fracties vinden dat een pijnlijk verschil, ondanks dat de kloof bij de overheid een stuk minder is dan de gemiddelde Nederlandse loonkloof van 13 procent. Het inkomensverschil is vooral zichtbaar in werk met bescheidener salarissen.

Janette Bosma van de Partij voor de Dieren legt uit: “Zaken zoals sekse en gender mogen niet tot inkomensverschillen leiden. De loonkloof moet zo snel mogelijk gedicht worden. Ook bij vaste functieschalen blijkt de loonkloof nog steeds voor te komen.”

Jimmy Dijk van de SP vult aan: “Werk met een bescheiden uurloon, zoals schoonmaakwerk, huishoudelijke zorg en kinderopvang wordt vaak door vrouwen gedaan. Met de huidige inflatie en het niet-meestijgen van de kinderopvangtoeslag, worden vrouwen onevenredig hard geraakt. Daarom moeten de lonen hier verhoogd worden.”