‘Provincie moet inwoners helpen met terugdringen energiearmoede

nieuws
Foto Andor Heij. Verwarming.

De provincie Groningen moet geld uittrekken voor de inwoners die het hardst getroffen worden door de steeds maar oplopende energierekening. Dat vragen de statenfracties van GroenLinks en PvdA.

De fracties zeggen blij te zijn om te lezen dat het provinciebestuur stappen onderneemt om, samen met de Groninger gemeenten, energiearmoede terug te dringen. In de top-20 van plaatsen en buurten waar de meeste inwoners in energiearmoede leven, staan dertien Groningse. Mensen hebben er gemiddeld lagere inkomens, terwijl veel huizen zeer energie-onzuinig zijn.

Volgens de beide fracties verloopt de verduurzaming van huizen nog steeds moeizaam. Ze beseffen dat de bestrijding van energiearmoede primair een taak is van de gemeenten en dat het geld van hen en van het Rijk komt. Maar ze zouden graag zien dat de provincie op korte termijn geld beschikbaar stelt om hen snel te kunnen helpen. Dat doet de provincie Drenthe ook.

De statenfracties van GroenLinks en PvdA willen dat het college wil bekijken of een vergelijkbare regeling ook in onze provincie in het leven geroepen kan worden.