Provincie Drenthe is voornemens project Transferium De Punt te stoppen

nieuws
Op- en afrit bij De Punt. Foto: google maps

Het College van Gedeputeerde Staten in Drenthe adviseert Provinciale Staten om te stoppen met het project voor het Transferium bij De Punt. Dat liet het provinciebestuur van onze zuiderburen dinsdagmiddag weten.

Volgens gedeputeerde Nelleke Vedelaar is er te weinig draagvlak onder omwonenden, bedrijven en natuurorganisaties: “De meerwaarde van het OV-knooppunt op deze locatie wordt sterk betwijfeld. Met name omdat de locatie ligt in het Nationaal Park de Drentsche Aa en omdat de P+R Haren en de OV-Hub in Westlaren als goede alternatieven worden ervaren. Ik wil realistisch zijn en constateer om die reden dat er te weinig draagvlak is voor het plan in zijn totaliteit.”

De plannen voor een ov-knooppunt bij De Punt zijn vanaf het begin al omstreden. Niet alleen in en om De Punt zelf. Ook in Glimmen bestaat al jaren weerstand tegen de plannen. Eind juni bracht een groep tegenstanders nog 2.300 handtekeningen tegen het transferium naar wethouder Jelbrich Peters van Tynaarlo. Daarop besloot ook het gemeentebestuur van Tynaarlo haar steun voor het Transferium in te trekken.

Ondanks de intentie van het college van de provincie Drenthe om het Transferium af te schieten, moeten er wel andere dingen gebeuren bij de afrit naar Eelde. Vedelaar: “Een veelgehoorde zorg is de veiligheid van fietsers en de verkeersonveilige situaties die regelmatig ontstaan onderaan de afrit vanuit Groningen op de Groningerstraat. Nu het voornemen is om het project te stoppen, blijft dit wel een punt van aandacht die we hebben meegegeven aan de gemeente Tynaarlo, beheerder van deze weg.” “We willen graag verder praten over wat er wel mogelijk is”, vult Peters aan. “We denken dan bijvoorbeeld aan een rotonde ter verbetering van de verkeersveiligheid en het versterken van de natuurwaarden in het beekdal van de Drentsche Aa.”

In maart volgend jaar legt het Drentse provinciebestuur haar plannen voor aan de Provinciale Staten.