Kabinet mag IMG aanwijzingen gaan geven en moet ‘Conferentie voor het Noorden’ organiseren

nieuws

De Tweede Kamer nam dinsdag een reeks aan moties en amendementen aan, die ervoor moeten gaan zorgen dat door aardbevingen gedupeerde Groningers en Drenten sneller en beter worden gecompenseerd. 

Acht daarvan kwamen op conto van SP-Kamerlid Sandra Beckerman. Dankzij een amendement van het Groningse Kamerlid krijgt staatssecretaris Vijlbrief een stem binnen het Instituut Mijnbouwschade Groningen. “De problemen bij de schadeafhandeling stapelen zich op: aangenomen moties worden niet uitgevoerd”, aldus Beckerman. “Daarom zijn we nu met een wetswijziging gekomen, waarmee het kabinet het IMG aanwijzingen kan geven. Hiermee willen we onder andere zorgen dat gedupeerden die nu onterecht niet in aanmerking komen voor schadevergoedingen en compensatieregelingen dat alsnog wel krijgen.”

Extra steun in de rug voor gedupeerden

Daarnaast komt er extra technische en juridische steun voor de bevingsgedupeerden. Een must, aldus Beckerman: “Gedupeerden moeten nog steeds een ongelijke strijd voeren tegen de staat. Terwijl de staat met dure experts en advocaten, waaronder de landsadvocaat, tegenover gedupeerden staat, krijgen gedupeerden hun steun niet of pas achteraf vergoed.” Beckerman: ‘Met een rietje tegenover een troep hongerige wolven, zo beschreef een Groninger het. We strijden al jaren om de rechtspositie van mensen te versterken. Vandaag zijn eindelijk weer voorstellen aangenomen zodat gedupeerden vaker recht krijgen op technische en juridische steun.”

Daarnaast noemt Beckerman het voorstel waardoor de staat zichzelf verplicht om zich aan wettelijke termijnen te houden bij de afhandeling van schades een ‘belangrijke overwinning: “De overheid laat bewoners soms jarenlang wachten. Tegelijkertijd dwingen ze bewoners om zich aan strikte termijnen te houden. De verhalen zijn schrikbarend en schrijnend. De overheid gedraagt zich soms als meedogenloze machine.”

Conferentie voor het Noorden

Naast Beckerman diende een groot aantal andere Kamerfracties moties en amendementen in bij de Tijdelijke Mijnbouwwet. De Kamer stemde daarbij onder meer in met een ‘Conferentie voor het Noorden” , waarmee een agenda wordt opgesteld voor langetermijninvesteringen in het aardbevingsgebied. Het voorstel van Jeroen van Wijngaarden noemt daarbij onder meer dat Nederland een ‘ereschuld’ heeft richting Groningen, omdat het Groningenveld de Nederlandse Staat ruim 363 miljard euro heeft opgeleverd, terwijl hiervan slechts een fractie in Groningen is geïnvesteerd. De ‘conferentie’ moet na de parlementaire behandeling van het rapport van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen gaan plaatsvinden.