Gemeente moet ruim driehonderd zieke essenbomen kappen

nieuws
Foto: Boomwachters Groningen

De gemeente Groningen ziet zich genoodzaakt om voor 15 maart 314 essenbomen te kappen, die lijden aan essentaksterfte. Deze bomen vormen een gevaar voor de omgeving, omdat afgestorven takken kunnen afbreken.

Een speciaal bedrijf heeft alle bomen in de gemeente, die op plekken staan waar ze een gevaar kunnen vormen als ze ziek zouden zijn, vorig jaar twee keer gecontroleerd. Na de eerste controle in de zomer adviseerde het bedrijf om 721 bomen weg te halen. “Omdat we zuinig zijn op
onze bomen en we zeker willen weten of vervangen de juiste beheermaatregel is, zijn de 721 te vervangen bomen in mei 2022 opnieuw beoordeeld. ”

Daaruit bleek dat de kap van 314 essenbomen niet te voorkomen was. Nog eens 116 bomen buiten de bebouwde kom staan op de lijst om gekapt te worden, maar daar moet de Provincie Groningen over beslissen.

De gemeente wil de bomen voor 15 maart (de start van het broedseizoen voor dieren) gekapt hebben. Voor die tijd moet nog wel duidelijk worden of er beschermde planten of dierenverblijfplaatsen in het geding komen. Daarvoor moet dan een ontheffing worden verleend. Ook moeten er eerst kapvergunningen worden opgesteld.

Voor elke gekapte es wil de gemeente een nieuwe boom terugplaatsen. Als dat niet op dezelfde plek kan, gebeurt het dichtbij de plek van de oude boom. Deze bomen worden in het najaar van 2023 geplant.