Gemeente doet nieuwe tankstations voor fossiele brandstoffen in de ban

nieuws
Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De gemeente gaat geen nieuwe vergunningen meer uitgeven voor de bouw van nieuwe tankstations die fossiele brandstoffen aanbieden. Dat maakte het gemeentebestuur woensdag bekend in een brief aan de raad.

“Vanwege de transitie van rijden op fossiele brandstoffen naar elektrisch rijden, is de verwachting dat de markt voor traditionele tankstations gaat krimpen”, schrijft het gemeentebestuur. “Terwijl in de komende jaren de vraag naar traditionele motorbrandstoffen zal dalen, stijgt de vraag naar elektrische laadpunten. Deze transitie biedt een kans om kritisch te kijken naar onze tankstation-locaties.”

Naast een werend beleid richting nieuwe tankstations voor fossiele brandstoffen, wil het gemeentebestuur ook paal en perk stellen aan uitbreiding van bestaande ‘normale’ tankstations: “De tankstations zoals we die nu kennen, zijn op termijn geenvanzelfsprekendheid meer. Met name in woonwijken vinden we tankstations onwenselijk vanwege de mogelijke (milieu)overlast en verkeersaantrekkende werking.”

Tankstations die willen uitbreiden met ‘aanvullende diensten’ krijgen daarom alleen nieuwe vergunningen als deze bijdragen aan de transitie naar elektrisch rijden.

Ruimte onder voorwaarden voor elektrische laadstations en waterstof-vulpunten

Volgens het gemeentebestuur past de maatregel binnen het streven van het college om af te komen van ‘autologica’. Maar het college erkent wel dat er ruimte is voor meer infrastructuur voor elektrisch laden en zet dan ook in op meer laadpalen in de wijken. Voor echte snellaadstations en waterstofvulpunten blijft dan ook ruimte. Maar wel onder voorwaarden.

“Om de transitie naar elektrisch rijden in goede banen te leiden is het van belang om te onderzoeken waar in onze gemeente behoefte ontstaat aan snellaadinfrastructuur en waterstof-vulpunten voor bewoners, bezoekers, de kleine en grote logistieke dienstverleners en andere veelrijders”, besluit het college. “Snelladen kan een belangrijke rol spelen in de transitie naar elektrisch rijden, omdat het thuiskomgarantie kan bieden aan bezoekers, een alternatief kan zijn bij een mislukte laadtransactie of als de reguliere lader bezet was. Ook kan snelladen in een kleine tijd de actieradius van de auto kan vergroten.”