Extra geld van Rijk voor Groningen als ‘hotspot’ voor verwarde personen

nieuws
Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Groningen krijgt extra geld van de Rijksoverheid voor initiatieven om incidenten met verwarde personen te voorkomen. Dat maakten ministers Yesilgöz en Helder donderdag bekend. Groningen krijgt in ieder geval een deel van 14 miljoen euro van het Rijk, omdat het een ‘hotspot’ is qua incidenten.

Het aantal overlastmeldingen, veroorzaakt door verwarde of ‘onbegrepen’ mensen, neemt al jaren toe. Dat blijkt uit cijfers van de politie. Van 2017 tot 2021 registreerde de politie 11.588 van dit soort incidenten in de gemeente. In 2017 meldde de politie 1.747 incidenten van problemen met verwarde personen. Vorig jaar waren dat er 2.646. 2022 is nog niet voorbij en het aantal incidenten tot en met november staat nu al op 2.884.

De politie constateert dat het probleem er één is van grote steden. Groningen is dan ook de enige gemeente in heel Noord-Nederland waar de politie vindt dat het probleem duidelijk voor meer problemen zorgt dan in de rest van de provincie. Uit de analyse blijkt verder dat het probleem zich veelal concentreert rond een kleine groep mensen. Meer dan de helft van alle incidenten is aan deze personen te koppelen.

In totaal trekt het Kabinet 59 miljoen euro extra geld uit om het probleem aan te pakken. Het grootste gedeelte daarvan wordt gestoken aan de verbetering van samenwerking tussen de politie, de meldkamer en speciale ggz-triagisten. Het overige deel daarvan wordt geïnvesteerd in vroegsignalering en preventie. Groningen krijgt daarnaast nog een hap uit een pot van veertien extra miljoenen euro (samen met Den Haag, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Haarlem) omdat de gemeente een ‘hotspot’ is. “Zo maken wij daar waar de problematiek het grootst is (en waar daarom de meeste winst te behalen valt) een snelle start”, aldus Yeşilgöz en Helder.