Actie tegen invoeren betaald parkeren in Corpus den Hoorn en Hoornse Meer

nieuws

Diverse bewoners van Corpus den Hoorn en Hoornse Meer zijn in actie gekomen om te voorkomen dat er betaald parkeren wordt ingevoerd in beide wijken.

De gemeente wil per 1 maart betaald parkeren invoeren om te voorkomen dat veel forensen hun auto in de wijk stallen.

Maar de bewoners zeggen helemaal geen parkeeroverlast te ervaren. De bewoners kregen in de gemeenteraad afgelopen woensdag steun van diverse oppositiepartijen, maar die haalden bakzeil.

Er is in de wijken een folder verspreid met de oproep om te protesteren tegen het betaald parkeren.

“De gemeente heeft onacceptabel slecht gecommuniceerd over deze maatregel en heeft geen draagvlakonderzoek uitgevoerd, wat laat zien dat de belangen van de wijkbewoners niet worden meegewogen”, aldus de tegenstanders van het betaald parkeren. Zij hopen dat de gemeente het besluit gaat heroverwegen.