Aantal vrouwelijke professoren groeit nauwelijks

nieuws
Foto: Rijksuniversiteit Groningen

Het aantal vrouwelijke hoogleraren aan Nederlandse universiteiten is het afgelopen jaar nauwelijks gegroeid. Dat blijkt uit de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2022, die in handen is van de Ukrant.

Volgens het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LHVN) groeide het aantal vrouwelijke professoren afgelopen jaar met slechts één procent, de laagste groei van de laatste vijf jaar. Het groeipercentage aan de Rijksuniversiteit Groningen is 1,2. Vorig jaar was dat nog 3,2 procent.

Op dit moment is een kwart van alle hoogleraren vrouw. Het streefgetal voor 2025 is 30 procent, maar als de groei zo traag blijft, gaat dat wellicht niet lukken. De RUG telt nu 27,6 procent vrouwelijke hoogleraren; iets boven het gemiddelde.

Uit de monitor blijkt bovendien dat de beloning voor mannelijke wetenschappers op de universiteiten nog altijd hoger is dan die voor vrouwen. Dat komt deels doordat vrouwen vaker een tijdelijk contract of een kleinere contractomvang hebben. Ook staan ze systematisch in een lagere salarisschaal dan mannen.

Het LVHN maakt zich zorgen en pleit voor een grotere focus op de doorstroom van vrouwen, en op extra impulsprogramma’s. Er is ook een pluspunt: er is een forse toename van vrouwelijke hoofddocenten. Bovendien gaan veel mannelijke hoogleraren de komende jaren met emeritaat. Dat geeft volgens de monitor meer ruimte voor de benoeming van vrouwen.