Gemeenteraad begint weer met ‘Gast van de Raad’

nieuws
Foto via Gemeente Groningen

Het programma ‘Gast van de Raad’, waarbij inwoners bij raadsvergaderingen kunnen zijn en tussendoor met raadsleden in gesprek gaan, keert terug. Het programma werd ruim twee jaar geleden stopgezet vanwege de coronacrisis en de verbouwing van het Stadhuis, maar op 21 december zijn in het bijzonder inwoners van de voormalige gemeente Ten Boer welkom tijdens de raadsvergadering.

‘Gast van de Raad’ begint voorafgaande aan de raadsvergadering met een ontmoeting met één of meer raadsleden, met als idee dat inwoners uit een gebied van de gemeente één of meer raadsleden ontmoeten die in datzelfde gebied wonen of dat gebied voor hun fractie in de portefeuille hebben. Dat maakt een goed gesprek mogelijk over de eigen leefomgeving in wijk of dorp.

De gemeenteraad nodigt voor de vergadering van 21 december in het bijzonder inwoners van de oude gemeente Ten Boer uit. Zij kunnen dan in gesprek met Peter Rebergen (ChristenUnie) uit Ten Boer en Justine Jones (GroenLinks) die beiden het onderwerp ‘aardbevingen’ in hun portefeuille hebben. Zij zijn volgende week woensdag welkom vanaf 15.30 uur. De raad besluit in deze vergadering onder meer over het nieuwste versterkingsplan voor de gemeente Groningen.

Gast zijn van de Raad kost niet, maar deelnemers moeten zich wel aanmelden via de raadsgriffie. Dat kan via griffie@groningen.nl of telefoonnummer 050 367 7702. Hier kunnen inwoners van de gemeente zien wie tijdens de vergaderingen van volgend jaar welkom zijn.